Hoe een nummerplaat overdragen?

Een nummerplaat overdragen, hoe doe ik dat?

 

Wanneer is een overdracht van nummerplaat mogelijk?

Het overzetten van een gewone kentekenplaat kan in slechts enkele uitzonderlijke gevallen. Bovendien moet het steeds een nummerplaat van het Europese model zijn. Zo kunnen de oude modellen (van voor 15/11/2010) niet worden overgedragen. Zij moeten bijgevolg steeds worden geschrapt en vervangen door een nieuw kenteken.

Er zijn twee momenten van overdracht die we onderscheiden:

Overdracht na overlijden

Een overdracht van de gewone nummerplaat is enkel mogelijk gelijktijdig met een inschrijving van een voertuig. En enkel de langstlevende echtgenoot / echtgenote, de overlevende wettelijk samenwonende partner of een van de kinderen van de overledene kan het kenteken overnemen.

 

Hoe?
 1. Eerst vult u het een inschrijvingsformulier in. Vermeld in X10 ‘Overdracht van … naar …’, bijvoorbeeld: ‘Overdracht van een plaat tussen echtgenoten’. Sinds 20 december 2016 is het niet langer nodig om een akte van overlijden toe te voegen bij de inschrijving;
 2. Vervolgens dient er een verzekeringsvignet te worden bevestigd door het verzekeringskantoor.
 3. Bijlage 1 (optioneel): er moet geen keuring voor verkoop plaatsvinden of attest van een keuringsstation aanwezig zijn op het inschrijvingsformulier wanneer het gaat over een gelijktijdige overdracht van nummerplaat met het voertuig dat onder deze nummerplaat was ingeschreven en gekend bij DIV. In deze situatie dient ook het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving te worden toegevoegd.

Overdracht tussen levenden

Bent u als huidig titularis van de nummerplaat akkoord om uw plaat over te dragen? Dan kunt u deze overdragen aan uw echtgenoot / echtgenote, wettelijk samenwonende partner of een van uw kinderen. Bovendien moet de overnemer gelijktijdig met de overname van de nummerplaat laten registreren onder de over te dragen plaat.

 

Hoe?
 1. Eerst vult u het inschrijvingsformulier in. Vermeld in X10 ‘Overdracht van … naar …’. Bijvoorbeeld: ‘Overdracht van een plaat tussen echtgenoten’;
 2. Vervolgens dient er een verzekeringsvignet te worden bevestigd door het verzekeringskantoor;
 3. Dan dient u als bijlage 1 een handgeschreven akkoord toe te voegen van de huidige titularis die zijn nummerplaat wenst over te dragen;
 4. Als laatste moet u via bijlage 2 uw band met de huidige titularis kunnen aantonen. Dit kunt u doen via:
  1. ouder naar kind:
   1. een uittreksel uit de geboorteakte afgeleverd door de gemeente;
   2. een afschrift van de akte van wettelijke adoptie afgeleverd door de gemeente;
   3. een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
  2. tussen gehuwden:
   1. een afschrift uit de huwelijksakte afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud;
   2. een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
  3. tussen wettelijk samenwonenden:
   1. een attest van wettelijke samenwoning afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
 5. Bijlage 3 (optioneel): er moet geen keuring voor verkoop plaatsvinden of attest van een keuringsstation aanwezig zijn op het inschrijvingsformulier wanneer het gaat over een gelijktijdige overdracht van nummerplaat met het voertuig dat onder deze nummerplaat was ingeschreven en gekend bij DIV. In deze situatie dient ook het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving te worden toegevoegd.

Alternatief

De taksen op het voertuig zoals o.a. de eenmalige inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting blijven uiteraard van tel. Online berekenen?

Uiteraard kunt u voor de klassieke oplossing kiezen. U levert de nummerplaat in en vraagt indien nodig een nieuw kenteken aan wanneer u een voertuig inschrijft. Meer lezen >

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online