betalingsattest, attest, hypothecair, krediet, lening, Maes Group, Diest, online, bank, kredietmakelaar

Basisattest

Wat is het basisattest van een hypothecair krediet?

Bij het ondertekenen van het hypothecaire lening, kort erna of ten laatste in het jaar dat erop volgt, ontvangt u een eenmalig basisattest van uw hypothecair krediet.

Op dit attest vermeldt de kredietmaatschappij alle gegevens waaruit moet blijken dat de hypothecaire lening in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel. Wanneer niet het ganse wordt vermeld, betekent dit wellicht dat sommige doeleinden niet fiscaal aanvaard worden en dus dat gedeelte fiscaal niet in aanmerking kan worden genomen.

De fiscus zal dit attest normaliter opvragen in het eerste aanslagjaar dat u dit de eerste keer opneemt in uw fiscale aangifte. Wij raden steeds aan het origineel te behouden, want het gebeurt geregeld dat na x aantal jaar dit attest opnieuw wordt opgevraagd.

Ook wanneer u uw hypothecaire krediet wil herfinancieren, zal de nieuwe kredietverstrekker dit attest vragen zodat u uw fiscaal voordeel kunt behouden.

Wanneer u dit attest bent verloren, kunt u dit opvragen bij de kredietverstrekker die wellicht een kostprijs zal aanrekenen voor een duplicaat.

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Het betalingsattest

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Is uw aktedatum 2016 of later?

Voor kredietaktes vanaf 2016 is het basisattest normaliter geïntegreerd in het fiscaal betalingsattest 261.81. Dit maakt het een stuk makkelijker en overzichtelijker.