Getrouwheidspremie?

Getrouwheidspremie: een deel van de rente

De rente van een gereglementeerde spaarrekening bestaat uit twee elementen:

  • de basisrente
  • de getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie is m.a.w. een deel van de rente die u op de spaarrekening kunt verwerven. Deze premie komt bovenop de basisrente voor zover het bedrag onafgebroken twaalf kalendermaanden op de spaarrekening blijft staan. De dag na die waarop de premie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van twaalf maanden.

U kunt het dus zien als een soort beloning wanneer u uw spaargeld voor een langere tijd op uw spaarboekje laat staan.

De getrouwheidspremie wordt voor zover verworven per kwartaal, dus op 4 momenten in het jaar uitbetaald:

  • 1 januari
  • 1 april
  • 1 juli
  • 1 oktober
Wat als de getrouwheidspremie wijzigt?

De bank kan het tarief van de getrouwheidspremie te allen tijde worden wijzigen, echter ...

Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft 12 maanden ongewijzigd van toepassing!

Waarom alert zijn met getrouwheidspremie?

Wanneer u een aanzienlijke afhaling of transfer plant, kan het belangrijk zijn te weten vanaf welke datum de getrouwheidspremie verworven is. Want het zou zomaar kunnen dat u heel wat intresten laat liggen.