Wanneer ben ik burgerlijk aansprakelijk?

Burgerlijk aansprakelijk, ik?!

U kunt burgerlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer u schade hebt veroorzaakt aan een derde, ongeacht of het hier gaat om een opzettelijke fout, ongeluk, nalatigheid of onvoorzichtigheid. Hiervoor kijken we o.a. naar de artikels 1382 tot 1386 in het Burgerlijk Wetboek.

Bij het nagaan of iemand een ‘fout’ heeft gemaakt, gaat men van oudsher de vergelijking maken met het gedrag van de ‘goede huisvader’ (of goede huismoeder) in dezelfde situatie. Indien een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet op dezelfde manier gehandeld zou hebben in een identieke situatie, kan men spreken van een fout.

Deze derde kan vervolgens tot u richten om zijn of haar schade te laten vergoeden. Het is echter aan de benadeelde partij om te bewijzen dat u aansprakelijk bent én effectief schade heeft geleden. Vervolgens moet hij ook het verband aantonen tussen enerzijds de geleden schade en anderzijds uw fout.

Benieuwd hoe u uw aansprakelijkheden correct verzekert? Neem dan contact met op of kies onmiddellijk een tijdstip voor een gesprek.

AutoverzekeringBestuurdersaansprakelijkheidBrandverzekeringFamiliale verzekering
%%footer%%
%%footer%%