Voordeel 1

Een extra korting op uw verzekering

Voordeel 2

Gratis premiespreiding

U kunt kiezen voor maandelijkse premiebetaling en dit zonder extra kosten.

Voordeel 3

Uw vrijstelling kan wegvallen

Voor elke polis Grote Omnium Motorvoertuigen en Brand Particuliere Risico’s die deel uitmaakt van het pakket, passen wij in tegenstelling tot de voorwaarden van de betrokken polissen de vrijstelling niet toe wanneer:

- de herstelkosten, exclusief BTW, meer bedragen dan de vrijstelling en 
- de betrokken polis schadevrij bleef in de periode van 12 maanden vóór het schadegeval

De polis is schadevrij:
- voor Brand Particuliere Risico’s: wanneer er geen schadegevallen zijn;
- voor Grote Omnium Motorvoertuigen: wanneer er geen schadegevallen onder de waarborg Voertuigschade zijn of wanneer bij dergelijke schadegevallen het louter een glasbreuk betreft of de schade recupereerbaar is.

Bepaalde vrijstellingen blijven steeds van toepassing, zoals deze bepaald onder de waarborg Natuurrampen voor een hoogrisicogebied, de vrijstelling jonge bestuurder, de door ons opgelegde vrijstellingen omwille van risico-verzwaring of de vrijstelling overeengekomen na schade.

Voordeel 4

Uw motorvoertuig uitgerust met crashstickers

Een ongeval komt altijd ongelegen en brengt vaak stress met zich mee. Zijn er gewonden? Wat is de schade? U moet dringend op een afspraak zijn? Bovendien moet u kalm genoeg blijven om – samen met de tegenpartij – de nodige documenten in te vullen.

Daarom zorgt uw pakket voor stickers maken waarmee u uw aanrijdingsformulier in een mum van tijd invult. Ze werden immers voorbedrukt met uw gegevens. Zo kunt u zich op de hoofdzaak concentreren: de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.

Voordeel 5

Gratis BOB-waarborg

U kent ‘BOB’: de nuchtere bestuurder die andere mensen veilig naar huis kan rijden.

Maar ook hij kan een ongeval veroorzaken. De verzekeraar verzekert de gezinsleden voor voertuigschade veroorzaakt ‘als BOB’ (u of een gezinslid brengt een derde in zijn voertuig naar huis) of voor voertuigschade veroorzaakt ‘door BOB’ (een derde brengt u of een gezinslid met uw voertuig naar huis).

De voordelen kunnen soms verschillen per verzekeraar. Vraag ons gerust welke voordelen allemaal in uw dossier van toepassing zijn en naar de eventuele voorwaarden.