Cyber, pesten, online, onlinegevaren, dadder, slachtoffer, mail, website, social media, cyberbaiting, trolling, catfishing, groomers, sexting, Maes Group, Verzekering, verzekeringsmakelaar

Cyberpesten: mijn kind wordt online gepest, wat nu?

Cyberpesten, alom aanwezig

Wordt uw kind geconfronteerd met cyberpesten? Meer dan de helft van de jongeren heeft al te maken gehad met online pesten zo wijzen tal van grootschalige studies uit. Dat een getuige van pestgedrag een cruciale rol kan spelen om het pestgedrag te doorbreken, weten de meeste jongeren intussen. Bijna de helft van de jongeren wil hulp bieden maar durft niet vaak niet tussen te komen uit schrik om zelf gepest te worden.

Als ouder heeft u ook een enorm belangrijke rol om pesten te laten stoppen. En ook al voelt u zich machteloos wanneer u uw kind niet kunt beschermen, toch zijn er enkele 'gouden' tips hoe u kunt helpen!

 

Luisteren, dan pas praten

Wanneer uw kind droevig of angstig is, stel hem/haar gerust en creëer een veilige omgeving waarbinnen je zoon of dochter zich kan uiten. Maak hem/haar duidelijk dat niemand het recht heeft om te pesten. Neem uw kind serieus wanneer hij/zij toegeeft dat hij/zij wordt gepast en luister! Het is belangrijk dat uw kind duidelijk hoort dat het de juiste stap is om met zijn/haar zorgen en problemen naar u als ouder te komen.

 

Begrijp maar blijf rustig

Steun je zoon/dochter en breng op een rustige manier alles in kaart (wie pest er, wanneer, waar, hoe, ...). Straf je zoon/dochter niet door hem/haar bv. internet te verbieden.

 

Omgaan met pesters

Probeer het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten. Een kind dat positief over zichzelf denkt, durft makkelijker voor zichzelf opkomen. Het positieve belonen, een complimentje geven, ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen, ... het heeft allemaal een positieve invloed op het zelfvertrouwen en weerbaarheid van uw kind.
Niet meteen reageren op kwetsende berichten is ook een belangrijke tip naar uw zoon of dochter. De berichten kunt u best bewaren als bewijsmateriaal voor een eventuele aangifte. En blokkeer de persoon/personen die uw kind lastigvallen.

De school, een cruciale schakel

Laat de school zeker niet links liggen. Betrek de leerkracht of coördinator en bedenk samen een of meerdere oplossingen. Wordt uw kind op school gepest? Dan zijn zij verplicht actie te ondernemen. Want vaak worden kinderen die online worden gepest ook offline gepest.

 

Met raad en daad

Leerkrachten hebben vaak heel wat ervaring maar daarnaast vindt u ook een luisterend oor (met advies) bij Clicksafe-hulplijn en de organisatie Awel.

Door de toenemende problematiek hebben verschillende verzekeraars hieromtrent een verzekering ontwikkeld die ook hulp biedt bij cyberpesten. Vaak wordt er naast psychologische bijstand ook rechtsbijstand geboden bij een aanklacht tegen de pester of dader. Daarnaast gaat de verzekering de pestcommunicatie of misbruikte gegevens verwijderen.

Offerte cyberpesten

Bereken uw offerte