IPID fiches, een praktisch gevolg van de IDD

De IPID-fiche is een praktisch gevolg van de IDD (de EU richtlijn Insurance Distribution Directive) waardoor je als klant vóór de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten een productinformatiedocument ontvangt.

Het is een gestandaardiseerd document waarin volgens een vastgelegde opmaak de waarborgen, de belangrijkste uitsluitingen en de beperkingen van het aangeboden product beknopt worden beschreven. De fiche herneemt ook de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en geeft duiding over de duur van de overeenkomst en de mogelijkheden tot opzeg.

De verzekeraar staat als ontwikkelaar van haar product(en) op ieder moment in voor de conformiteit van al haar fiches.