Hospitalisatieverzekering, Maes Group

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Google, de zin en onzin over een hospitalisatieverzekering

In detail zullen we overlopen wat een hospitalisatieverzekering is, hoe het werkt en waarom het een essentieel onderdeel kan zijn van uw financiële planning en gemoedsrust, rekening houdend met de geldende regelgeving. Laten we dan ook meteen met de deur in huis vallen! Er wordt veel verteld over deze verzekering maar helaas ook veel onzin. Als u googelt naar deze verzekering dan vindt u in het Nederlands al snel meer dan vierhonderdduizend zoekresultaten. Logisch dus dat we starten met de definitie van deze ziektekostenverzekering.

Volgens artikel 201 §1 Verz.W. wordt onder ziekteverzekeringsovereenkomst verstaan : 1° de ziektekostenverzekering die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, prestaties waarborgt met betrekking tot elke preventieve, curatieve of diagnostische medische behandeling welke noodzakelijk is voor het behoud en/of het herstel van de gezondheid.

Echter heeft dit artikel ook betrekking op bijvoorbeeld ambulante zorg en tandzorg. Een ziektekostenverzekering houdt dus heel wat meer in dat louter een verzekering hospitalisatie. Is dit nog Latijn of Chinees voor u? Lees dan zeker verder.

Een hospitalisatieverzekering, de basis

Een hospitalisatieverzekering is een vorm van ziektekostenverzekering die specifiek gericht is op het dekken van medische kosten die voortvloeien uit een opname in het ziekenhuis. Deze verzekering biedt financiële bescherming tegen onvoorziene medische kosten die kunnen optreden tijdens ziekenhuisopnames, chirurgische ingrepen, medische behandelingen en andere gerelateerde diensten.

Hoe werkt het?

Wanneer u een hospitalisatieverzekering afsluit, betaalt u periodiek premies aan de verzekeraar. In ruil daarvoor biedt de verzekering dekking voor een breed scala aan medische uitgaven die verband houden met ziekenhuisopnames. Deze kosten kunnen onder andere ziekenhuisverblijven, operaties, medische behandelingen, medisch materiaal en andere relevante diensten omvatten, in België en of eventueel in het buitenland.

In overeenstemming met de Belgische regelgeving worden de details van de dekking, premies, uitsluitingen en andere voorwaarden duidelijk beschreven in het verzekeringscontract. Het is van cruciaal belang om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen, zodat u volledig op de hoogte bent van wat wel en niet wordt gedekt.

Waarom is een hospitalisatieverzekering belangrijk?

Een hospitalisatieverzekering is van groot belang omdat het u helpt om financiële onzekerheid te verminderen tijdens onverwachte medische situaties. Ziekenhuisopnames en medische behandelingen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zelfs met de aanvullende dekking vanuit het Belgische gezondheidszorgsysteem. Met een hospitalisatieverzekering kunt u zich beschermen tegen deze kosten en genieten van hoogwaardige medische zorg zonder de angst voor financiële lasten.

Geldende Belgische regelgeving

In België is het hebben van een hospitalisatieverzekering niet wettelijk verplicht, maar het wordt sterk aanbevolen gezien de voordelen die het biedt. De Belgische regelgeving houdt toezicht op de transparantie en eerlijkheid van verzekeringscontracten, en verzekeraars moeten zich houden aan specifieke regels met betrekking tot dekking, premies en voorwaarden.

Dé specialist voor uw hospitalisatieverzekering

Zoals bij elke verzekering is het voor een hospitalisatieverzekering niet anders, de ‘beste koop’ is niet voor iedereen gelijk. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, persoonlijk advies en aangepaste offertes. Bij Maes Group Verzekeringen staan we klaar om u te helpen bij het vinden van de meest geschikte hospitalisatieverzekering die voldoet aan uw specifieke behoeften en de geldende Belgische regelgeving. Uw gemoedsrust is onze prioriteit.

Hieronder vindt u nog enkele veelgestelde vragen (FAQ’s):

Worden pre-bestaande aandoeningen gedekt door een hospitalisatieverzekering?

Ja, pre-bestaande aandoeningen kunnen in sommige gevallen worden gedekt, maar dit kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en de polisvoorwaarden.

Zijn er wachttijden voordat ik aanspraak kan maken op de dekking?

Ja, in veel gevallen gelden er wachttijden voordat u aanspraak kunt maken op bepaalde dekkingen. Dit is een belangrijk aspect om te bespreken bij het afsluiten van de verzekering.

Kan ik mijn eigen ziekenhuis en arts kiezen?

Ja, veel hospitalisatieverzekeringen bieden de flexibiliteit om uw eigen ziekenhuis en arts te kiezen, zolang ze binnen het netwerk van gecontracteerde zorgverleners vallen.

Hoe wordt de premie van mijn hospitalisatieverzekering berekend?

De premie van uw hospitalisatieverzekering: nattevingerwerk?

De premie voor uw hospitalisatieverzekering wordt voor iedereen op maat berekend, de bepaling van de verzekeringspremie is wel op een aantal zaken gebaseerd. Zo zal men zeker en vast volgende zaken in rekening nemen bij de bepaling van de te betalen premie:

 • Leeftijd: hoe jonger, hoe goedkoper uw premie zal zijn;
 • Gezondheidstoestand: wat is u medische historiek, rookt u, nuttigt u een aanzienlijke hoeveelheid alcohol of hebt u overgewicht, …;
 • Woonplaats: zo zijn Brusselse ziekenhuizen meestal duurder dan de rest van België;
 • Waarborgen en waarborggrenzen (verzekerde bedragen): hoe meer u wilt verzekeren, hoe duurder (voor- en nazorg, tandzorg, enz.);
 • Wenst u dekking in een eenpersoonskamer?

Ook is er een wezenlijk verschil hoe bijvoorbeeld werkgeverspolissen, mutualiteiten en de privé verzekeraars hun premies bepalen. Lees hiervoor zeker ons blogartikel om de verschillen te ontdekken.

Wat is een medische acceptatie?

Wat is een medische acceptatie?

Of en hoe een verzekeraar de verzekerden accepteert is niet zozeer een kenmerk. Doch kan het wel van belang zijn om te bepalen of een verzekering wel geschikt is voor u. Er zijn twee elementen waar we bij stilstaan. Enerzijds is er de medische acceptatie, anderzijds hoe de verzekeraar omgaat met bestaande aandoeningen.

Bij collectieve polissen vervalt vaak de medische acceptatie. Echter kunnen er voorwaarden aan vasthangen en bijvoorbeeld een wachttermijn worden voorzien. Bij het aangaan van een individuele polis kan op basis van vragenlijsten en segmentatie wel een medische keuring worden opgelegd.

Kampt u voor aangaan van een hospitalisatieverzekering al met (medische) aandoeningen? Ook hier springen verzekeraars verschillend om met de regelgeving. De meeste verzekeraars passen de wetgeving op vooraf bestaande aandoeningen strikt toe terwijl anderen een soepeler beleid hanteren. Op basis van uw persoonlijke situatie kan het dus belangrijk zijn hiermee rekening te houden.

Kiest u ervoor om via een ziekenfonds uw verzekering af te sluiten? Dan kiest u meteen voor minder bewegingsvrijheid als consument. Want de meeste ziekenfondsen accepteren enkel verzekerden gekoppeld aan een lidmaatschap. Voor wie vrijheid van keuze belangrijk is, kan dit kenmerk essentieel zijn.

Wat is het verschil tussen een hospitalisatieverzekering via uw werkgever, mutualiteit of privé-verzekeraar?

Ongeveer een acht miljoen mensen in België hebben een hospitalisatieverzekering afgesloten. Op zich niet vreemd als u weet dat medische zorg in België bij de wereldtop hoort, maar afhankelijk van de behandeling de factuur aardig kan oplopen.

Beroepsgebonden verzekering

Ongeveer de helft is verzekerd via een beroepsgebonden polis via de werkgever. Hiervan situeren de aangeslotenen zich hoofdzakelijk bij grotere bedrijven. Meer dan 70% van de grote ondernemingen voorzien dit extralegaal voordeel voor hun werknemers. Bij de kleinere ondernemingen blijft dit aandeel beperkt tot slechts 20%. En laat dit net een belangrijke troef zijn dat een werkgever kan uitspelen richting (potentiële) werknemers. Want terwijl u als werkgever geen RSZ moet bijtellen op dit voordeel, is het voor uw arbeidskracht een mooie financiële extra!

Heeft u een hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Dan is een wachtpolis een absolute must.

Mutualiteit of privé-verzekeraar

Naast de beroepsgebonden polissen via de werkgever maakte de overige vijftig procent een keuze tussen ofwel een contract via de mutualiteit ofwel een verzekeringspolis via een privé-verzekeraar. Ten opzichte van een polis via een werkgever kunt u hier zelf uw waarborgen en waarborggrenzen gaan kiezen tussen de verschillende aanbieders op de Belgische verzekeringsmarkt. Denk bijvoorbeeld maar aan de terugbetaling bij kamerkeuze, een extra tandverzekering, voor- en nazorg, enzovoort. Deze keuzes hebben uiteraard een belangrijke invloed op de te betalen premie.

Essentiële verschillen

Maar toch zijn er aan de basis nog enkele essentiële verschillen die een grote impact hebben op de prijszetting. Verschillen waar weinigen bij stil staan maar die toekomstgericht belangrijk kunnen zijn.

 1. Zo wordt er bij een beroepsgebonden polis beroep gedaan op de solidariteit tussen de verzekeringsnemers. Hierdoor spreken we over risicopremies en wordt er geen vergrijzingsreserve aangelegd door de verzekeraar voor dergelijke polissen.
 2. Bij een ziekteverzekering van een mutualiteit wordt ook quasi steeds gewerkt aan de hand van risicopremies maar dit in functie van de leeftijd. Door te werken met opeenvolgende leeftijdscategorieën wordt de solidariteit enigszins beperkt.
 3. De meeste privé-verzekeraars werken met genivelleerde premies. Binnen dergelijke verzekeringspolissen wordt dus een vergrijzingsreserve ingebouwd waardoor er meer wordt ingezet op de stabiliteit naar de toekomst toe.

Conclusie

Merendeel van de Belgen heeft vandaag een hospitalisatieverzekering. De dekking wordt voorzien via een van de drie kanalen (werkgever, mutualiteit of privé-verzekeraar) waarbij elk kanaal voor- en nadelen kent. Het is goed te kijken welke waarborgen belangrijk voor u zij en of u bijvoorbeeld een vrijstelling wenst in te bouwen of niet. Wilt u onbeperkt gedekt zijn of slechts voor een beperkt bedrag, enkel in België of toch liever wereldwijd?

Wat is mijn vrijstelling bij een hospitalisatieverzekering?

Velen kijken louter naar de premie. In sommige gevallen wordt bekeken wat de verzekering dekt. Maar zo is naast de premie ook de manier van terugbetaling een belangrijk kenmerk. We leggen het u graag uit.

De premie wordt uiteraard in belangrijke mate bepaald in functie van uw keuzes van waarborgen, limieten, uitbreidingen, enzovoort. Sommige cliënten beperken zich tot de essentie in ruil voor meestal een lagere premie. Hiervoor moeten zij aanvaarden dat de tussenkomsten lager liggen dan bij een uitgebreidere versie. Ook speelt mee of uw premie al dan niet stijgt naar gelang u ouder wordt. Terwijl sommige verzekeraars kiezen voor een vaste instappremie, laten andere verzekeraars de premie stijgen op basis van de leeftijd.

Ook de vrijstelling heeft een grote impact op de aangerekende verzekeringspremie. Dit is het bedrag dat de verzekeraar afhoudt van de uitbetaling. Het is belangrijk te weten hoe de verzekeringsmaatschappij dit toepast. Is dit eenmaal per verzekeringsjaar, per schade, …? Bij sommige verzekeraars kunt u zelf de vrijstelling kiezen, terwijl anderen op de markt steeds rekening houden met een minimum vrijstelling. De vrijheid om zelf te bepalen of u al dan niet een vrijstelling wenst in te bouwen, is opnieuw een kenmerk van een goede polis.

Wat is de AG Care Hospitalisatie?

Wat zit er in de AG Care Hospitalisatie?

De AG Care Hospitalisatie is een hospitalisatieverzekering van verzekeraar AG Insurance. Dergelijke verzekering beschermt u tegen de financiële risico’s wanneer u door ziekte of na een ongeval moet worden opgenomen in het ziekenhuis of bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan. Deze verzekering voorziet dan ook in heel wat waarborgen die veel ruimer zijn dan het gemiddelde marktaanbod.

Er zijn heel wat dekkingen voorzien. Zo is er naast de onbeperkte terugbetaling (100%) ook voorzien in een vrije kamerkeuze (vrijstelling). Zware ziekten zijn standaard verzekerd in deze polis.

Ook is er bijvoorbeeld een dekking voorzien van 30 dagen voor en 90 dagen een hospitalisatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dokterskosten, kinesitherapie maar ook geneesmiddelen, thuisverpleging, orthopedische toestellen, enz. Deze periode kunt u optioneel zelfs uitbreiden van 2 maanden voor tot 6 maanden na uw hospitalisatie.

De ziekenhuisfactuur kunt u rechtstreekse door de verzekeraar laten betalen aan het ziekenhuis via de optie Medi-Assistance. Huishoudhulp en kinderopvang zijn eveneens mee voorzien binnen deze waarborg.

Wenst u uw AG groepsverzekering na een ontslag of bij pensionering verder te zetten? Dit kan perfect op individuele basis op voorwaarde dat u de laatste twee jaar onafgebroken aangesloten was via de AG-hospitalisatieverzekering  van uw werkgever.

Verandert u van werkgever? Dan is de AG Care Vision ongetwijfeld een belangrijke troef.

Informatiefiche:

Wat is de AG Care Vision verzekering?

AG Care Vision als wachtpolis

De AG Care Vision verzekering is een wachtpolis. In tegenstelling tot een klassieke wachtpolis, geniet u aanvullende voordelen wat toch uniek is.

Waarom zou u dergelijke verzekering afsluiten?

 • U klikt uw instapleeftijd vast en bent zo beschermd tegen tariefonzekerheid wanneer u bijvoorbeeld bij pensionering, verandering van werkgever, echtscheiding, … de collectieve polis van de werkgever verlaat.
 • Ook biedt het bescherming tegen nieuwe medische formaliteiten wanneer u dan een eigen AG Care Hospitalisatieverzekering zou starten.
 • Heeft de hospitalisatieverzekering via uw werkgever enkele hiaten of beperkingen die u privé wil veiligstellen? Dan biedt deze wachtpolis u de ideale aanvulling.
 • De waarborg geldt ook ook in het buitenland en zo is er bijvoorbeeld ook extra bijstand over de landsgrenzen voorzien.
 • U bepaalt uw waarborgen op maat. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de bijkomende waarborg ‘Delta’. Deze waarborg voorziet de meest uitgebreide dekking waaronder de terugbetaling van onder andere vruchtbaarheidsbehandelingen maar ook een verdubbeling van de voorbehandelingsperiode tot 2 maanden en de nabehandelingsperiode tot 6 maanden!
 • Het is een verzekering waarvan u na aanvaarding zonder wachttijd kunt genieten.
 • U blijft levenslang verzekerd, tenzij u zelf het contract opzegt.

Voor wie?

Eenieder die zijn beroepsgebonden hospitalisatieverzekering verliest (pensioen, ontslag, verandering werkgever, …) krijgt de mogelijkheid op een individuele verderzetting van de dekking met gelijkaardige waarborgen. Echter betekent dergelijke voorzetting ook een hogere premie.

 • u start bij een werkgever die u een hospitalisatieverzekering aanbiedt als extralegaal voordeel maar wilt uzelf veiligstellen?
 • u heeft reeds een hospitalisatieverzekering via uw werkgever maar u wilt zich beschermen tegen grote premiesprongen?
Wat is DKV Teleconsultatie?

Verzekeraar DKV blijft zich verder inzetten om u als cliënt op elk moment in uw leven toegang te geven tot onze Belgische gezondheidszorg. Daarom lanceert de maatschappij DKV Teleconsultatie. Want iIn een maatschappij die voortdurend verandert en waar alles steeds meer digitaliseert, verandert wellicht ook uw behoefte als cliënt. Zo zijn sinds de coronaperiode niet enkel online shoppen en telewerken populairder geworden. Ook teleconsultaties zijn aan een stevige opmars bezig.

Vanaf 19 juli 2023 kunt u als corporate cliënt via DKV Teleconsultation gratis 24/7 terecht bij een huisarts* en/of psycholoog**. DKV Teleconsultation is ideaal voor wie een medisch probleem heeft en niet bij zijn huisarts terecht kan en/of voor wie nood heeft aan psychologische hulp.

DKV Teleconsultatie voor corporate cliënten

Alle verzekerde werknemers, en hun aangesloten gezinsleden, die via hun werkgever (enkel collectieve verzekeringen/groepscontracten) een DKV-verzekering ambulante zorgen (groepscontracten) hebben, kunnen gratis van DKV Teleconsultation gebruikmaken en 7 dagen per week, 24 uur per dag een huisarts* en/of psycholoog** raadplegen, overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden.

Hoe werkt het?

De focus ligt op enerzijds snelheid, anderzijds eenvoud. Als verzekerde belt u naar DKV Consultatie +32 (0)2 545 79 37. Hierbij wordt een videoconsultatie binnen de dertig minuten of op een later gekozen tijdstip gepland. Meer informatie >

*het is niet mogelijk om tijdens een consultatie met een huisarts via DKV Teleconsultation een ziektebriefje aan te vragen
**max. 1 teleconsultatie bij een psycholoog per contractjaar

Wat is het DKV Plan IS KMO?

DKV Plan IS KMO op maat

De verzekeringspolis DKV Plan IS KMO is een hospitalisatieverzekering met uitgebreide dekkingen op maat van uw KMO. Een bedrijf met 5 tot 19 werknemers kan zijn werknemers op deze manier heel wat interessante voordelen bieden. Zo voorziet deze verzekering niet alleen in een financiële bescherming in geval van een ongeval, ziekte of bijvoorbeeld bevalling. Ook kan de werkgever deze polis uitbreiden met tal van extra interessante waarborgen ten voordele van de loontrekkenden en zichzelf. En er is steeds vrije keuze van ziekenhuis, arts en type kamer. Binnen deze groepsverzekering geldt geen medische acceptatie waardoor er ook geen uitsluitingen zijn van voorafbestaande ziekten.

Meestal voorzien de polissen van verzekeraar DKV een Medi-Card. Ook in deze verzekeringspolis is dergelijk handig betaalmiddel voorzien. Zo moet u zelf facturen niet voorschieten en de periode tot terugbetaling overbruggen. Aan de hand van deze kaart die u zowel fysiek als digitaal kunt gebruiken, factureert een Belgisch ziekenhuis rechtstreeks aan de verzekeraar. Hierdoor hebt u nauwelijks administratie én kunt u alles makkelijk online of via de DKV-app opvolgen.

Intussen wijzigde verzekeraar DKV haar aanbod waarbij de bestaande polissen Plan IS KMO ongewijzigd doorlopen. Hebt u als bedrijfsleider vragen of bent u benieuwd naar het vernieuwde aanbod? Zo is er bijvoorbeeld de eenmansvennootschap maar ook oplossingen voor bedrijven van 1 tot 19 werknemers. Uiteraard zijn er eveneens op maat oplossingen voor firma’s met twintig of meer mensen in dienst. Contacteer ons vrijblijvend en wij beantwoorden uw vragen graag telefonisch, via een online of offline gesprek.

Wat is DKV Daily?

DKV Daily, bescherm uzelf tegen al uw dagelijkse medische kosten

Wie veel belang hecht aan welzijn en gezondheid doet u er goed aan om naast een hospitalisatieverzekering ook stil te staan bij de dagdagelijkse zorgkosten. En omdat al deze dagdagelijkse medische kosten die u in de loop van het jaar maakt, ook zwaar kunnen wegen op uw budget bracht gezondheidsverzekeraar DKV recent DKV Daily op de markt.

Zo zijn bijvoorbeeld bezoeken aan de huisarts of een specialist (dermatoloog, oogarts, orthopedisch chirurg, kinderarts, …), kinesitherapie opgenomen. Maar ook medische onderzoeken, geneesmiddelen, orthopedische zolen of een bril kennen een tussenkomst in deze verzekering. Want al deze kosten lopen op en de wettelijke ziekteverzekering komt niet altijd of slechts gedeeltelijk tussen.

Om u tegen al deze dagelijkse uitgaven te beschermen, biedt DKV Daily voor de ambulante zorgen tussenkomst. Hierdoor kunt u het hele jaar door genieten van terugbetalingen tot 80% van uw medische zorgen, inclusief ereloonsupplementen, en van dekkingen tot € 20.000.

Hospitalisatieverzekering, Maes Group

Belangrijkste uitsluitingen van DKV Daily Essential, DKV Daily Comfort en DKV Daily Premium: Vooraf bestaande aandoeningen of symptomen bij het afsluiten van het contract, kosten gemaakt tijdens de wachttijden, esthetische behandelingen, kosten andere dan een consultatie i.v.m. een sterilisatie, contraceptie of medisch begeleide voortplanting, brilmonturen en niet-corrigerende (zonne)brillen, tandzorg, hygiëne- en cosmetische producten, vitaminen, mineralen en voedingssupplementen, kosten als gevolg van specifiek gedrag van de verzekerde (zie IPID).

Bijkomende uitsluitingen voor: Essential (contactlenzen), Comfort (kosten als gevolg van onjuist/oneigenlijk gebruik van medische hulpmiddelen, nalatigheid en verlies), Premium (kosten als gevolg van onjuist/oneigenlijk gebruik van medische hulpmiddelen, nalatigheid en verlies, refractieve oogchirurgie onder de 25 jaar en na 49 jaar, preventieve genetische testen).

Informatiefiches

Wat is de DKV Hospi Flexi?

Wat zit er in de DKV Hospi Flexi?

De DKV Hospi Flexi is een hospitalisatieverzekering van verzekeraar DKV. Dergelijke verzekering beschermt u tegen de financiële risico’s wanneer u door ziekte of na een ongeval moet worden opgenomen in het ziekenhuis of bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan. Deze verzekering voorziet dan ook in heel wat waarborgen die veel ruimer zijn dan het gemiddelde marktaanbod.

Er zijn heel wat dekkingen voorzien. Zo is er naast de onbeperkte terugbetaling (100%) ook voorzien in een vrije kamerkeuze (vrijstelling). Ook is er bijvoorbeeld een dekking voorzien van 30 dagen voor en 90 dagen een hospitalisatie. Een rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de DKV MediCard of DKV AppHier kunt u in detail nalezen welke waarborgen deze hospitalisatieverzekering voor u in petto heeft.

Welke waarborgen binnen de hospitalisatieverzekering kiezen?

Bekijk hier het verschil tussen de DKV hospitalisatieverzekering met enerzijds de Hospi Flexi en anderzijds DKV Hospi Select en DKV Medi Pack. Ook kunt u deze verzekering aanvullen met een tandverzekering of meer specifiek met de DKV Smile zonder wachttijd.

Informatiefiche:
Wat is de DKV Hospi Select?

Vanaf 1 januari 2023 zullen er verschillende algemene ziekenhuizen bijkomen in het netwerk van DKV Hospi Select-partnerziekenhuizen. De volledige lijst met partnerziekenhuizen kunt u hier raadplegen

Wat zijn de gevolgen voor uw dekking binnen de DKV Hospi Select als cliënt?

PartnerziekenhuisGeen partnerziekenhuis
Terugbetaling van ereloon- en kamersupplement bij hospitalisatie in een eenpersoonskamer100%, zonder plafond80%, zonder plafond
Persoonlijke bijdrage (zoals bepaald bij afsluiten van de polis) bij opname in een eenpersoonskamerJaJa
Terugbetaling van de hospitalisatiekosten in een tweepersoonskamer100%, zonder plafond100%, zonder plafond
Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 120 dagen na een hospitalisatieJaJa
Dekking van 30 zware ziektenJaJa
Gebruik van de Medi-CardJaNeen
Vergelijk dd. 20/12/2022

Heeft u een verzekering DKV Hospi Flexi, DKV Medi Pack, via uw werkgever of dateert uw hospitalisatieverzekering van vóór 2018? Dan valt u niet onder het systeem van partnerziekenhuizen. Met andere woorden voor u wijzigt er niets.

Wat is het DKV Horizon Plan?

DKV Horizon als wachtpolis

Het DKV Horizon Plan is een wachtpolis. Daarom geniet u bij dergelijke verzekering niet van een extra dekking. Maar waarom zou u dergelijke verzekering dan afsluiten? U bent beschermd tegen tariefonzekerheid als u bijvoorbeeld bij pensionering, verandering van werkgever, echtscheiding, … de collectieve polis van de werkgever verlaat. Ook biedt het bescherming tegen nieuwe medische formaliteiten wanneer u dan een eigen hospitalisatieverzekering zou starten.

Deze verzekering biedt u dus geen uitkering maar wel enkele zekerheden. Heeft de hospitalisatieverzekering via uw werkgever enkele hiaten of beperkingen die u privé wil veiligstellen? Contacteer ons dan, want er zijn alternatieven!

Later geen tariefonzekerheid

De Horizon-polis klikt uw tariefleeftijd vast. Met andere woorden switcht u uw wachtpolis op latere leeftijd naar een volwaardige hospitalisatieverzekering? Dan zal de premie worden berekend aan de vastgeklikte leeftijd die dient als basis voor deze berekening.

Later geen nieuwe medische formaliteiten

Heeft u twee jaar anciënniteit opgebouwd dan is de aanvaarding door DKV definitief verworven. Er zijn met andere woorden later dan geen medische formaliteiten meer, dus ook niet als u later zou omschakelen van een collectieve naar een individuele polis.

Wanneer de dekking via de werkgeverspolis stopt, dan heeft u twee mogelijkheden:

 • U hebt voor 05/2016 uw DKV Horizon Plan afgesloten? U kunt omschakelen naar een volwaardige hospitalisatieverzekering IS2000, IS+, …
 • Uw DKV Horizon Plan werd na 05/2016 aangegaan? De DKV Hospi Premium wacht op u om als volwaardige hospitalisatieverzekering te starten.

Voor wie?

Een nieuw contract DKV Horizon Plan is vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk, tenzij …

 • u bij een hospitalisatieverzekering via de werkgever aansluit waarin de waarborg Horizon is voorzien
 • u een bestaande individuele hospitalisatieverzekering IS2000 of DKV Hospi Premium wenst om te vormen naar een DKV Horizon Plan omdat u verhuist naar het buitenland of aansluit bij een werkgeverspolis. Bovendien zijn er dan medische formaliteiten van toepassing.

Heeft u vandaag een DKV Horizon Plan? Ondanks de stopzetting, blijven de huidige verzekeringscontracten met behoud van de algemene voorwaarden doorlopen.

Wat is de AMMA Hospi?

AMMA Hospi is de nieuwe hospitalisatieverzekering van AMMA die begin juni 2023 werd gelanceerd. Hierbij hield de verzekeraar AMMA alvast rekening met heel wat suggesties maar vooral ook evoluties binnen de verzekeringsmarkt. De verzekeraar die in 1944 werd opgericht, richt zich specifiek op cliënten binnen de (para)medische sector.

De verzekeraar biedt hierbij twee formules aan:

 • Safe: de hospitalisatiekosten zijn verzekerd i.g.v. een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer.
 • Serenity: de hospitalisatiekosten zijn verzekerd i.g.v. een eenpersoonskamer met uitgebreidere dekkingen.
SAFESERENITY
Verblijf in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamerMet vrijstellingZonder vrijstelling
Verblijf in een eenpersoonskamerBeperkt tot de kosten van tweepersoonskamer
met vrijstelling
Kosten van eenpersoonskamer
met vrijstelling
DaghospitalisatieBeperkt tot de kosten van tweepersoonskamer
met vrijstelling
Beperkt tot de kosten van tweepersoonskamer
zonder vrijstelling
Ambulante zorgen pre- en posthospitalisatie30 dagen voor hospitalisatie
90 dagen na hospitalisatie
60 dagen voor hospitalisatie
180 dagen na hospitalisatie
Ambulante zorgen voor ernstige ziektenVoor 30 ernstige ziekten
Geen vrijstelling
Voor 30 ernstige ziekten
Geen vrijstelling
Palliatieve zorgen (alsook thuis)Tot 100 euro per dagTot 100 euro per dag
Andere kosten zoals geneesmiddelen waarvoor geen wettelijke tussenkomst is of vervoerskostenTot 1.500 euro per jaarTot 3.000 euro per jaar
Vrije keuze van arts en ziekenhuisIn BelgiëIn een land van de Europese Unie
Bijstand in het buitenland en terugkeerGedektGedekt
Door het ziekenhuis gevraagde vooruitbetaling50% van de vooruitbetaling100% van de vooruitbetaling
Vergelijk dd. 13/06/2023

Vergelijk tussen AMMA Hospi SAFE & SERENITY

Meer informatie over AMMA Hospi:
Wat is een cafetariaplan?

Extra vakantiedagen of die gsm?

Een bedrijf met cafetariaplan biedt u als werknemer tal van voordelen en extra’s aan waarbinnen u vrij kunt kiezen hoe een beschikbaar budget wordt ingevuld. Als werknemer krijgt u binnen een cafetariaplan m.a.w. de keuze om de premie die wordt gestort te gebruiken voor uw gekozen doel(en).

De verklaring vindt u terug bij de werking van een cafetaria binnen een bedrijf. Als werknemer kunt u daar ’s middags uw lunch, groenten, fruit, drank, en extra’s zelf kiezen binnen het beschikbare aanbod van de bedrijfskantine.

Het bedrijf bepaalt net als binnen het bedrijfsrestaurant het aanbod en biedt deze extra’s zonder de loonkost te verhogen. Wilt u bijvoorbeeld uw eindejaarspremie of bonus ruilen voor een hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen, die ene coole smartphone, een elektrische fiets, …?

De groepsverzekering binnen een cafetariaplan?

Binnen het cafetariaplan van een KMO heeft ook de groepsverzekering haar plaats. Het vormt een belangrijk aspect van verloning en is een interessante extra in de war for talent. Zo geniet ongeveer 70% van de Belgische werknemers van een aanvullend pensioen. Al weegt deze aanvulling niet voor elke arbeidskracht even zwaar door bij het pensioen. Want gemiddeld voorziet deze tweede pijler een reserve van 27.237 euro voor de werknemer.

Wat als uw werkgever nauwelijks tot geen aanvullend pensioen voorziet?

Klassiek wordt een specifieke premie voorzien voor een aanvullend pensioen, bijvoorbeeld 3% van het loon. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de waarborgen vroegtijdig overlijden en extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid het plan verder aanvullen. Via een cafetariaplan kunt u als werknemer dus uw eigen groepsverzekering opbouwen, gericht op uw specifieke situatie.

Wat is een verzekering ambulante zorgen?

De populariteit van de verzekering ambulante zorgen en tandzorg neemt toe in België, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Assuralia, de Belgische verzekeringskoepel. Volgens het onderzoek heeft één op de zeven Belgen een verzekering ambulante zorgen, terwijl één op de vijf een verzekering tandzorg heeft. Assuralia stelt dat deze verzekeringen nog steeds een enorm potentieel hebben om verder te groeien, met name de verzekering ambulante zorgen.

Zo wordt de verzekering ambulante kosten vaak geïntroduceerd via de werkgever, die doorgaans al een hospitalisatieverzekering aanbiedt. Maar liefst 80% van de Belgische gezinnen heeft al zo’n verzekering. Hierdoor krijgen wellicht de komende jaren dan ook duizenden werknemers via hun werkgever een verzekering toegang tot dergelijke polis. Maar ook privé heeft u de mogelijkheid zich te verzekeren tegen dagdagelijkse medische kosten.

Maar wat is een verzekering ambulante zorgen precies?

Ambulante zorgen zijn medische en paramedische zorgen die buiten het ziekenhuis plaatsvinden, los van enige hospitalisatie. Een verzekering ambulante kosten voorziet bijvoorbeeld in vergoedingen voor geneesmiddelen, raadplegingen, kinesitherapie, osteopathie, psychologie, tandzorg, brillen of lenzen, hoorapparaten, enz.

Hoewel de populariteit van deze verzekeringen groeit, zijn er nog steeds enkele drempels die mensen ervan weerhouden om voor een verzekering ambulante zorgen te kiezen. Het onderzoek toont aan dat 45% van de respondenten aangeeft de verzekering niet of onvoldoende te kennen, 34% vindt het te duur en 17% zegt dat de verzekeraar nog niet zo’n product heeft aangeboden. Het onderzoek toont ook aan dat werknemers graag zouden zien dat hun werkgever zo’n verzekering aanbiedt, naar het voorbeeld van de hospitalisatieverzekering.

Wanneer werknemers binnen bijvoorbeeld hun cafetariaplan een keuzelijstje krijgen met diverse extralegale voordelen, de hospitalisatieverzekering en de verzekering ambulante zorgen erg hoog scoren. Hoger dan bijvoorbeeld een bedrijfswagen, vergoeding voor internet/elektriciteit of extra vakantiedagen. Dit geeft aan dat dergelijke verzekeringen een absolute meerwaarde betekenen voor de werkgever in het verloningsbeleid. Op deze manier kan de werkgever mee het verschil maken om de juiste mensen te vinden én te behouden.

Wat is een wachtpolis?

Wachtpolis: een betaalbare hospitalisatieverzekering voor later

Heeft u een hospitalisatieverzekering bij uw werkgever? Als u met pensioen gaat of van werk verandert, kunt u die hospitalisatieverzekering in principe individueel verderzetten. Wel riskeert de premie flink hoger uit te vallen. Met een wachtpolis vermijdt u dat.

Na uw 65ste kan de premie van een individuele hospitalisatieverzekering zelfs tot 3 keer hoger liggen dan de premie op 35 jaar.

Een wachtpolis is daarom de oplossing om de voordelen van een collectieve hospitalisatieverzekering te blijven genieten voor de rest van uw leven, zonder een hoge premie te moeten betalen op het moment dat u met pensioen gaat of van werk verandert.

Wat is een wachtpolis?

Een wachtpolis is een verzekering waarbij u maandelijks een beperkte premie betaalt op basis van uw instapleeftijd. Valt u zonder collectieve hospitalisatieverzekering, om welke reden ook, dan wordt de premie om uw verzekering verder te zetten berekend op basis van uw leeftijd toen u de wachtpolis afsloot. U bent zo beschermd tegen een fors duurdere premie op latere leeftijd.

Waarom kiezen voor deze polis?

Verlaat u uw werkgever, dan bent u niet langer verzekerd via de bedrijfsgebonden hospitalisatieverzekering. Dankzij de wet-Verwilghen uit 2007 kunt u de polis wel individueel verderzetten. Er zijn twee voorwaarden:

 • Twee jaar moet u aangesloten zijn geweest bij de collectieve polis op het moment dat deze voor u stopt.
 • U moet binnen de 30 dagen laten weten of u de hospitalisatieverzekering op individuele basis wilt behouden.

Maar de premie van een individuele voortzetting kan heel wat hoger liggen dan wat u betaalde bij uw werkgever. Dat komt enerzijds omdat uw werkgever bij een collectieve verzekering meestal een groot deel van de premie voor zijn rekening neemt. Anderzijds telt uw leeftijd mee bij de premieberekening: bent u wat ouder, dan neemt statistisch gezien de kans toe dat u meer medische verzorging nodig hebt.

Met een wachtpolis sluit u die hogere premie dus uit.

Heel wat voordelen

 • Geen wachttijd als u overschakelt naar uw individuele hospitalisatieverzekering.
 • Geen medische vragenlijst ingevuld of geen medisch onderzoek: u kunt met andere woorden dus niet geweigerd worden.
 • Dezelfde waarborgen: de dekking blijft dezelfde als bij de collectieve verzekering.
 • Hebt u al een individuele hospitalisatieverzekering op het moment dat u aansluit bij een hospitalisatieverzekering van je werkgever? Bij sommige verzekeraars kunt u die verzekering tijdens de duur van de collectieve polis omzetten naar een wachtpolis.

Een wachtpolis, ook iets voor u?

Hoe eerder u een wachtpolis afsluit, hoe lager de premie die u betaalt als u terugvalt op uw individuele hospitalisatieverzekering.

Wat is bij terugbetaling van de kosten het derdebetaler systeem?

Volgt er een terugbetaling?

Regelt de verzekeraar de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis of moet u alle kosten voorschieten en nadien bij de verzekering recupereren? Hoewel niet elke verzekeraar dit standaard aanbiedt, vinden wij ook dit een essentieel kenmerk van een goede hospitalisatieverzekering. Dit noemen ze meestal het derdebetaler systeem.

Sommige verzekeraars maken een onderscheid voor bv. dure ziekenhuizen. Dit is niet zozeer een kenmerk want meestal wordt een normale dekking voorzien wanneer u als patiënt bijvoorbeeld na een verkeersongeval zonder vrije keuze in zo een duur ziekenhuis terecht komt. Echter is het belangrijk te weten hoe de verzekeraar hiermee omspringt. Wordt er een bijpremie aangerekend of werkt de verzekeraar met zogenaamde partnerziekenhuizen? Maar dat sommigen ziekenhuizen torenhoge supplementen aanrekenen staat buiten kijf.

Wat als u op reis plots medische zorgen nodig hebt? Voor dekking in het buitenland kan een reisbijstandsverzekering zeker handig zijn. Maar ook een hospitalisatieverzekering kan tussenkomst bieden. Echter bieden veel verzekeraars hier geen tot slechts een ‘light’ variant aan. Een kenmerk dus om rekening mee te houden.

Wat is de beste hospitalisatieverzekering?

Wat is de beste hospitalisatieverzekering?

De beste verzekering is niet voor iedereen hetzelfde en dus niet de juiste vraag. Wat zijn uw wensen, inzichten en behoeften als het gaat over een ziektekostenverzekering? Toch willen we voor u stilstaan bij enkele kenmerken die ons inziens een goede hospitalisatieverzekering kan bevatten.

Zo zijn de waarborgen binnen een verzekering steeds essentieel. De tussenkomst van de verzekeraar in geval van opname in een hospitaal is de basis, los van de oorzaak van schade.

Een tussenkomst voor en na de hospitalisatie (pre en post) is vandaag de dag een van de kenmerken van een goede hospitalisatieverzekering. Ook al wordt deze waarborg beperkt in de tijd, toch is het een belangrijke toevoeging. Denk bijvoorbeeld maar aan de kinesist na uw schouderoperatie.

Ook de uitbreiding zware ziekten vinden wij onlosmakelijk verbonden met een goede verzekering. Hierdoor is er tussenkomst in geval van een op de lijst voorkomende zware ziekte. Controleer echter steeds welke ziekten wel (en niet) voor de verzekeraar in aanmerking komen.

Tandzorg kunt u in een aparte polis onderschrijven of als uitbreiding op uw bestaand contract. De kosten bij tandzorg kunnen snel oplopen van enkele honderden tot zelfs duizenden euro’s.

Van een bezoek bij de huisarts tot een scan van uw pijnlijke knie, medische zorgen die buiten een ziekenhuisopname plaatsvinden noemen we ambulante kosten.  In hoeverre wenst u deze kosten te verzekeren?

Vraag of bereken uw offerte nu online

Of contacteer ons met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.