Een hospitalisatieverzekering zorgt naast de terugbetaling van medische kosten bij een ziekenhuisopname ook nog dat heel wat andere kosten worden terugbetaald en dit bovenop de eventuele terugbetaling vanuit het ziekenfonds.

Pre- en post: terugbetaling van ambulante medische kosten gemaakt vanaf 1 maand voor de opname tot en met 3 maanden erna (of mits optie 2 maanden voor tot 6 maanden erna)!

Zware ziekten: medische kosten voor de behandeling van 30 zware ziekten worden terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname.

Dekking en bijstand in het buitenland: hospitalisatie in het buitenland, inclusief de repatriëring van de verzekerde en de verzekerde gezinsleden.

Wat is een goede hospitalisatieverzekering?

De beste zorgen, levenslang!

Via deze verzekering zorgt u ervoor dat u naast uw medische zorgen gespaard blijft van financiële bekommernissen als uw gezondheid het even laat afweten.

Hospitalisatie, verzekering, Diest, verzekeringsmakelaar, verzekeringskantoor, Maes Group, verzekeringsagent, DKV, AG, Insurance

Medi-Card of Assistance Service

Met de Medi-Card® van DKV of Medi-Assistance® van AG Insurance hoeft u voortaan ook geen voorschotten noch facturen te betalen. Dit 'derdebetalersysteem' laat de ziekenhuizen rechtstreeks factureren aan de verzekeraar. 

Dé specialist voor uw hospitalisatieverzekering

Voor uw hospitalisatieverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw hospitalisatieverzekering berekenen.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline

Bereken uw offerte

Online