Hoe zegt u uw nummerplaat op?

  • Hoe zegt u uw nummerplaat op?

    via Maes Group Verzekeringen

Waarom hangt er een nummerplaat op uw voertuig?

Om met een gemotoriseerd voertuig in België te kunnen rondrijden dient u een nummerplaat op dit voertuig te bevestigen. De regels schrijven voor dat dit op een bepaalde plaats en op een bepaalde manier moet gebeuren. Dit kenteken identificeert uw voertuig en dus ook u in het verkeer. Denk bijvoorbeeld maar aan een snelheidsovertreding, een vluchtmisdrijf, foutparkeren, enzovoort.

Maar ook uw verzekeraar noteert naast het chassisnummer eveneens uw plaat. Elk gemotoriseerd voertuig dient wettelijk verplicht te beschikken over een geldige verzekering en dit zolang het voertuig een verkeersrisico vormt. Dit betekent bijvoorbeeld dat een wagen langs de kant van de openbare weg geparkeerd, steeds moet beschikken over een geldige verzekering.

U dient wanneer u een voertuig in het verkeer brengt, uw voertuig in te schrijven om een officieel kenteken te bekomen of uw bestaand kenteken te koppelen aan uw nieuw voertuig. Natuurlijk passeert de overheid hier zoals gebruikelijk graag langs de kassa, want ze rekent niet enkel een eenmalige inschrijftaks (de belasting op inverkeerstelling) aan maar passeert ook jaarlijks om de verkeersbelasting te innen. Bereken deze hier >

In bepaalde gevallen kunt u ook uw bestaande nummerplaat overdragen. Meer weten? >

Hoe zegt u uw plaat op?

Wanneer u uw voertuig niet langer gebruikt, bv. u verkoopt uw wagen of uw moto is niet meer te herstellen dan kunt u uw nummerplaat stopzetten. In principe heeft u maximaal een viertal maanden de tijd om uw nummerplaat bij te houden alvorens uw plaat opnieuw op een ander voertuig te registreren. Duurt het langer? Dan kan DIV overgaan tot schrapping van de nummerplaat.

Bovendien kan het interessant zijn om uw nummerplaat binnen te sturen wanneer uw verzekerd risico is verdwenen. Zo kunt u vervolgens niet enkel een gedeelte van de reeds betaalde verkeersbelasting recupereren maar ook de autoverzekering kunt u op deze manier stopzetten. Wanneer uw wagen bijvoorbeeld een grote herstelling moet ondergaan en u hierdoor uw wagen voor langere tijd moet missen, kunt u uw autoverzekering laten schorsen. Hierdoor pauzeert u uw autoverzekering gedurende de herstelling en is de betaalde premie niet verloren.

Werkwijze

  1. Breng uw nummerplaat naar een postkantoor of postpunt. Sinds 1 augustus 2019 is de schrapping van kentekenplaten gratis. U geeft uw officiële nummerplaat af aan de loketmedewerker en ontvangt een bewijs van schrapping, het schrappingsattest. Op dit attest wordt het kenteken vermeld samen met de datum van afgifte / schrapping.
  2. Dit schrappingsattest bezorgt u aan uw verzekeringskantoor. Bij Maes Group Verzekeringen zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te leveren. Bijvoorbeeld: via Mijn Dossier, via een van onze SericePoints, via e-mail, via WhatsApp, via post, ... Vervolgens zorgen wij voor de nodige aanpassingen.

Heeft u nog specifieke vragen over het schrappen van uw kentekenbewijs? U kunt hiervoor steeds terecht op het B-post Contact Center (tel. 0800/96.005).

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online