Tegensprekelijke expertise

Expertise
Wat is een tegensprekelijke expertise?

Welke partij is aansprakelijk? Wanneer een discussie zich opdringt over wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade, dan vindt er best een tegensprekelijke expertise plaats.

Meestal wordt elke partij bijgestaan vanuit zijn eigen verzekeraar door een expert.

De problemen worden gezamenlijk vastgesteld waarna de verschillende partijen a.d.h.v. bewijslast en argumentatie hun conclusies en adviezen noteren. Vervolgens wordt een minnelijke schikking nagestreefd.

Dergelijke expertises zijn dan ook veel sneller dan ellenlange (juridische) procedures.

Please like & share:

Checklist verkeersongeval

Verkeersongeval
U heeft een verkeersongeval gehad?
Maar wat moet u ons bezorgen?

Belangrijk / noodzakelijk

Blikschade

Gewonden

Aanrijdingsformulier
Het is aangewezen dat dit formulier door alle partijen is ingevuld en ondertekend.

PV-nummer
Als de politie ter plaatse kwam.

Bestek van de schade aan het voertuig
Vermeld expliciet als het voertuig buiten gebruik is.

Toestemming verwerking medische gegevens
Zonder dit document kunnen we geen schadevergoeding vorderen.

Verwondingsaangifte
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Medisch attest
Eerste vaststelling door de spoed- of huisarts.
Dergelijk formulier vindt u bij 'Documenten'.

Bijkomend / later

Blikschade

Gewonden

Verhoorblad
Verklaring aan de politie.

Naam en adres van getuige(n)

Foto's van de plaats van het ongeval en / of schade

BTW-attest
Dergelijk formulier vindt u bij 'Documenten'.

Herstelfactuur
Zodat derving en btw kunnen worden gevorderd.

Gegevens van de omnium-verzekeraar
Gegevens van de verzekeraar (polis, dossier), bedrag van de vrijstelling, welke expert werd aangesteld, ...

Gegevens van de andere verzekeraars
Bv. arbeidsongeval, schoolverzekeraar, persoonlijk ongeval, ...

Gegevens van de beschadigde goederen
Bv. schade kledij, bril, gsm, vervoerde goederen, ...
Heeft u de factuur niet meer? Vermeld dan de aankoopprijs en aankoopdatum. Het is steeds aangewezen de beschadigde goederen bij te houden tot ze vergoed zijn.

Medische kosten
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Evolutie-attesten kwetsuren
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Attest(en) loonverlies werknemer
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Bewijzen loonverlies zelfstandige
Aanslagbiljetten personenbelasting van de laatste 3 jaren voorafgaand aan het schadegeval, attest mutualiteit met uitkeringen dagvergoeding als vervangingsinkomen, ...

Please like & share:

Is uw wagen beschadigd door een put in de weg?

Put

Slecht weer en onderhoud zorgen voor put

Wat kunt u doen wanneer bv. uw wagen beschadigd raakt door een put in de openbare weg? Strenge winters, strooien tegen gladde wegen, een slecht onderhoud, ... allemaal redenen die ervoor kunnen zorgen dat er kuilen in het wegdek ontstaan. 

Van wie is de put?

Gezien de overheid instaat voor het onderhoud van het wegennet, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld wanneer u hierdoor schade lijdt. Zeker wanneer de put die voor de schade zorgde het gevolg is van slecht onderhoud van het wegdek.

Echter moet u kunnen bewijzen dat de schade aan het voertuig wel degelijk is veroorzaakt door die kuil. Dit lijkt evident en eenvoudig maar is het allerminst. Zo moet u immers bewijzen dat u niet op voorhand werd gewaarschuwd, u met uw voertuig de put niet kon ontwijken, enz. Wanneer u die weg vaker neemt, zou men er ook van kunnen uitgaan dat u de weg daar kent en niets heeft gedaan op die put te ontwijken.

- Bewijs dat uw wagen is beschadigd (bv. d.m.v. foto's).
- Bewijs dat de overheid de weg slecht heeft onderhouden.
- Bewijs dat het slechte onderhoud van het wegdek de schade aan uw voertuig heeft veroorzaakt.

Conclusie: Afhankelijk van de weg is het een federale, regionale, gewestelijke of provinciale bevoegdheid. Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk is, rest u enkel de juridische weg. Via de rechtsbijstand kunnen we uw dossier laten behartigen, maar juridisch is het allerminst een gewonnen zaak die bovendien vaak lang aansleept.

Schadevergoeding?

Wilt u met zekerheid en of sneller vergoed worden voor de geleden schade? Dan is 'de omniumverzekering' aangewezen die de schade volledig* regelt en afhankelijk van de situatie en het bewijsmateriaal de schade kan trachten te recupereren bij de overheid.

 

* rekening houden met de eventueel contractueel afgesproken vrijstelling / 'franchise'

Please like & share:

Wat als mijn vlucht geannuleerd wordt?

geannuleerd

Wat te doen bij annulatie van een vlucht?

Wat doe je wanneer de luchtvaartmaatschappij je vlucht kort voor vertrek annuleert of er een aanzienlijk vertraging is?

  1. Doe aangifte bij de reisverzekering, als je deze hebt afgesloten.
  2. Stel het reisbureau of de reisorganisator in gebreke als je een pakketreis boekte.
  3. Stel de luchtvaartmaatschappij in gebreke. Je kan daarvoor het Europees klachtenformulier bij vertraging of annulatie van een vlucht gebruiken. ​

Waarop heb je recht?

Bij annulatie kan volgens een EG-Verordening (als vertrek vanuit de EU of aankomst in de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij) een vergoeding tussen 250 en 600 EUR toegekend worden.

 

Opgelet!

Als de luchtvaartmaatschappij overmacht bewijst, is er geen recht op een vergoeding.

Als je minstens 2 weken voor je vertrek werd verwittigd van de annulatie en een alternatief aangeboden kreeg, heb je geen recht op vergoeding.

 

Bron: Euromex Safety World

Please like & share:

Storm of onweer op komst?

Storm

Preventief handelen bij storm en onweer is half gewonnen

Een harde windstoot kan niet enkel veel miserie en schade veroorzaken maar kan ook gevaarlijk zijn. Zo kunnen bv. een losliggende dakpan of uw tuinmeubilair door een storm wegwaaien. Daarom is preventie essentieel om schade te voorkomen!

Wat controleert u best wanneer een storm wordt voorspeld?

9 preventietips wanneer een storm wordt voorspeld

Controleer of er geen dakpannen los liggen of verschoven zijn die bij een eerste windstoot naar beneden komen of voor een lekkage zorgen.

Controleer of de dakgoten vrij zijn (liggen er bv. in het najaar geen bladeren in die de afvoer hinderen?).

Controleer ook even of de rioolputjes vrij zijn.

Zet uw terrasstoelen, barbecue, tuinmeubels, parasols, terrasverwarmers, plantenbakken e.d. binnen.

Haal eventuele zonweringen op.

U houdt je ramen en deuren best gesloten.

Overhangende of dode boomtakken verwijdert u best.

Heeft uw schutting in de tuin geen zwakke plekken?

Volg eventuele aanwijzingen van politie en brandweer op.

Please like & share: