Zonnepanelen en de terugdraaiende teller

Zonnepanelen met terugdraaiende teller

De regeling van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter werd recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Voor honderdduizenden betekent dit een streep door de rekening. Het zijn stuk voor stuk mensen die investeerden om een bepaald rendement na te streven. Zij leiden nu een financieel verlies en voelen zich begrijpelijk dan ook bekocht. Onze partner en rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S. liet ons intussen weten intussen al heel wat schadedossiers hierover te hebben ontvangen.

Compensatie voor zonnepanelen?

De Vlaamse regering was er als de kippen bij om compensaties aan te kondigen. Zo maakten ze intussen bekend dat er een financiële compensatie komt voor de Vlaamse eigenaars in zonnepanelen die hun investering tot op vandaag nog onvoldoende konden terugverdienen.

Hier vindt u het VRT-verslag uit ‘Het Journaal’ van 22 januari 2021.

Compensatie via rechtsbijstand?

Momenteel is er nog enige onzekerheid over de werkelijke schade voor veel eigenaars van zonnepanelen en de voorgestelde compensatieregeling van de Vlaamse Overheid. De rechtsbijstandsverzekeraar onderzoekt momenteel samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor welke stappen mogelijk zijn en of er een slaagkans is in geval van een gerechtelijke procedure tegen het Vlaamse Gewest voor foutief overheidshandelen.

Conclusie

Intussen zijn er heel wat (al dan niet betalende) acties opgestart via sociale media. Uiteraard behoudt u het recht om hierop in te tekenen. Weet dat u bij een gedekt schadegeval een proactieve tussenkomst mag verwachten wanneer u de juiste waarborgen onderschreef bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar. Uw juridische belangen zullen tot het uiterste worden behartigd, werd ons verzekerd!