Wat te doen bij overlijden?

  • Overlijden

    wat te doen

Zeer veel praktische zaken moeten worden geregeld en dit terwijl de emotie (terecht) een belangrijkere plaats inneemt. Daarom vindt u hieronder enkele aandachtspunten die wij u graag als eerste houvast aanreiken.

Wat te doen bij overlijden?

Bent u in België?

- Contacteer uw huisarts
- Vervolgens dient u een begrafenisondernemer te kiezen en contacteren

Bent u in het buitenland?

- Bent u verzekerd? Contacteer het noodnummer van de verzekeraar.
- Bent u niet verzekerd? Contacteer uw huisarts of mutualiteit voor concrete informatie.

En praktisch?

- Is er een uitvaartverzekering?
- Is er een donorcodicil?
- Is er een testament of wilsbeschikking?
- Vraag aan de begrafenisondernemer een akte van overlijden
- Voor een attest van erfopvolging, regelt u de aangifte van successie zelf of werkt u via notaris?

Wie te informeren?

  • Breng ons op de hoogte, wij zullen vervolgens bij de bank en verzekeraar(s) alles opstarten
  • De begrafenisondernemer
  • De werkgever, boekhouder, vakbond, pensioen, ...
  • Het ziekenfonds
  • DIV (Directie Inschrijvingen van Voertuigen)
  • Studietoelagen
  • ...