Wat na een ongeval met de auto?

Een ongeval met de auto via uw verzekering bij verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen in Diest of online.

Een ongeluk op de weg, wat nu?

U heeft een ongeluk met de wagen gehad? Neem onze handige checklist erbij om te bekijken welke documenten of acties u meteen of later moet uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld het Europees aanrijdingsformulier onontbeerlijk. Vervolgens contacteert u uw verzekeringskantoor (verzekeringsspecialist/-makelaar, verzekeringsagent, bankagentschap, …). Uw kantoor neemt vervolgens het heft in handen.

Wie is aansprakelijk?

Is er een tegenpartij? Wie is verantwoordelijk voor de aanrijding? Wie is aansprakelijk (in de volksmond ‘in fout)? Dit speelt natuurlijk een rol om te weten wat verzekerd is en wie wat moet betalen. Stel dat er geen aansprakelijke tegenpartij is, dan is een ‘grote omnium’ als waarborg noodzakelijk om uw schade gedekt te zien.

De verzekeraar van de aansprakelijke partij zal de kosten van de tegenpartij vergoeden.

Wat bij een totaal verlies?

We moeten twee soorten van totaal verlies of ‘perte totale’ onderscheiden. Enerzijds is er een economisch totaal verlies, anderzijds bestaat ook een technisch totaal verlies.

Een onafhankelijk rechtsbijstandsverzekering kan in deze situatie een belangrijk verschil betekenen!

 

Economisch totaal verlies

Wanneer de werkelijke waarde van het betrokken voertuig voor het ongeval minus de wrakwaarde lager ligt dan de herstellingskosten, dan is het economisch niet meer verantwoord het voertuig te herstellen. We spreken dan van een economisch totaal verlies.

Uiteraard kunt u alsnog beslissen om het voertuig te laten herstellen. Door bijvoorbeeld niet-originele of tweedehandse wisselstukken te gebruiken kunt u mogelijk de kosten drukken. Mogelijk moet uw voertuig een keuring na ongeval ondergaan. Hierop kan de aangeduide expert u antwoorden.

 

Technisch totaal verlies

Wanneer het voertuig dermate beschadigd is dat het technisch onverantwoord is het voertuig te herstellen, spreken we van een technisch totaal verlies. In dit geval is een herstelling enkel nog mogelijk via een rehabilitatieprocedure.

 

En het wrak?

Of de verkoop van het wrak gebeurt door de verzekeraar of de eigenaar vindt u in de polisvoorwaarden van de betrokken verzekering.

Dé specialist voor uw verzekeringen

Voor uw verzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens veel verzekeringen online berekenen.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online

Stel uw vraag

Online