Beschadiging aangeven schade voor uw verzekering en uw schadedossier via Maes Group Verzekeringen als verzekeringsmakelaar voor uw schadeaangifte

Dien uw aangifte schriftelijk in bij een beschadiging

Lees 'Checklist verkeersongeval' voor een duidelijk overzicht.

Dringende maatregelen bij beschadiging

U mag dringende maatregelen nemen die redelijkerwijze nodig zijn om uw verlies te beperken of om verergering te voorkomen zoals bij voorbeeld het (laten) afdekken van uw dak na stormschade. Neem in dit geval eerst foto’s van de schade.