Lastgeving, lasthebber, erfopvolging, buitengerechtelijke bescherming

Wat is een zorgvolmacht?

Waarom een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht helpt u binnen het systeem van buitengerechtelijke bescherming anticiperen. Want wat als u op een bepaald ogenblik blijvend of tijdelijk zelf geen verantwoorde beslissingen meer kunt nemen over uw vermogen?

Wat zijn de voordelen?

  • U kiest via een lastgeving vooraf een of meerdere vertrouwenspersonen die uw vermogen zullen beheren als u dit niet meer zelf kan.
  • U kan de beginselen vastleggen waarmee de lasthebber(s) rekening zal/zullen moeten houden bij de uitoefening van de volmacht. Zo bepaalt u vooraf hoe uw vermogen moet worden beheerd.
  • U kan het -zelfs bij onbekwaamheid- gebruiken als een instrument om uw erfopvolging voor te bereiden.
  • Een zorgvolmacht kan snel en vlot worden geregeld.
  • Via het systeem van buitengerechtelijke bescherming kunt u het stelsel van gerechtelijke bescherming (bewindvoering) vermijden.

Wat valt er te regelen via een zorgvolmacht?

Zolang u handelingsbekwaam bent, kan het systeem van buitengerechtelijke bescherming soelaas brengen. Dit systeem werd ingevoerd door de wet van 17 maart 2013 en is van kracht sedert 1 september 2014. Sinds 1 maart 2019 geldt de buitengerechtelijke bescherming niet alleen meer voor handelingen betrekking tot goederen (betalingen van facturen, schenkingen, verkoop, …) maar ook voor handelingen betrekking tot personen (bv. keuze verblijfplaats, verstrekte zorgen, …).

Een voorwaarde is dat de lastgeving werd geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingen.

Lastgeving, lasthebber, erfopvolging, buitengerechtelijke bescherming

Hoe stel ik dergelijke volmacht op?

Als ‘lastgever’ geeft u aan een of meerdere personen (lasthebbers) toestemming om onmiddellijk of vanaf wanneer u zelf niet meer in staat bent, uw goederen te beheren.

U kunt dit schriftelijk doen door middel van een onderhandse of notariële akte. Wanneer er belangrijke handelingen vereist zijn (bv. een wijziging in het huwelijkscontract, een schenking, verkoop onroerend goed, …), dan kan dit enkel wanneer de volmacht via een notariële akte werd geregeld.

Particulieren kunnen hun zorgvolmacht niet zelf registreren maar moeten hiervoor naar de griffie van de rechtbank of een notaris.

Wat als de vertrouwenspersoon het niet zo nauw neemt?

De lasthebber heeft de wettelijke verplichting om de lastgever zoveel mogelijk te betrekken bij de beslissingen.

Zolang u handelingsbekwaam bent, kunt u op elk moment de lastgeving herroepen.

Wanneer u handelingsbekwaam bent en iemand stelt misbruik vast door de vertrouwenspersoon, dan kan deze persoon zich rechtstreeks tot de rechter richten. De rechter kan beslissen om een einde te stellen aan de buitengerechtelijke bescherming en de gerechtelijke bescherming op te leggen (aanstelling van een bewindvoerder). Tegenwoordig gebeurt deze aanstelling meestal ook in overleg waarbij u uw voorkeur kunt verklaren.

Wat met de verzekeringen?

Dit vormt in de meeste gevallen geen probleem voor zover we spreken over daden van beheer gezien deze worden geregeld met een lastgeving.

Maar zo is er bv. het wijzigen van de begunstiging binnen een levensverzekeringscontract. Dit wordt gezien als een daad van beschikking en is cfr. artikel 169 bijgevolg niet mogelijk via een zorgvolmacht.

De slogan ‘uw vermogen, onze zorg‘ is dan ook zeker waar!

Hoeveel kost een zorgvolmacht?

In de praktijk wordt de tussenkomst van een notaris voor de opmaak van de lastgeving vaak aanbevolen. Een notaris waakt enerzijds over uw belangen maar zal u anderzijds helpen bij het opstellen en formuleren van de verschillende clausules.

De meeste notarissen rekenen 300 tot 500 euro aan voor de opmaak en registratie van dergelijke volmacht.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?