Wat is een termijnrekening?

Wat is een termijnrekening?

Kunt u als particulier of vennootschap voor een bepaalde periode uw spaargeld missen? Dan kan de termijnrekening mogelijk interessant zijn. In tegenstelling tot een spaarrekening, zet u uw spaargeld 'vast' gedurende een vooraf bepaalde termijn.

U kiest vooraf wanneer uw intresten worden uitbetaald (maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, op einddatum).

Afhankelijk van de vooraf gekozen termijn, weet u exact welk rendement te verwachten.

Een termijnrekening is vaak een goede oplossing als u kiest voor veiligheid en eenvoud of als u nog niet onmiddellijk weet hoe uw geld te beleggen, maar het in afwachting toch wil laten renderen.

Risico's

Het geld dat u spaart bij een Belgische bank - ook op termijnrekeningen -  is beschermd door het Garantiefonds. De Belgische banken moeten zich  aansluiten bij deze beschermingsregeling. Als de bank failliet zou gaan, betaalt het Beschermingsfonds uw spaargeld terug. Het Garantiefonds waarborgt uw spaargeld (zicht-, spaar-, termijnrekeningen, kasbons, tak 21) tot 100.000 euro per bank en per persoon (niet per rekening).

Bent u klant van een buitenlandse bank? Dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor uw bank geldt.

Kosten

De meeste banken rekenen geen instapkosten en geen beheerskosten aan.

Ook zijn er normaliter geen kosten op einddatum. Wanneer u het termijncontract vervroegd verbreekt, zullen er meestal wel kosten voor de opzeg aan verbonden zijn.

Of er portkosten worden aangerekend, verschilt per financiële instelling.

Belastingen/taksen: er geldt een roerende voorheffing die bevrijdend is t.b.v. 30%.

Maes Group treedt op als zelfstandig bankagent voor CKV Spaarbank. De voorwaarden en rentetarieven van de CKV-termijnrekeningen kunt u hier nalezen.