Wat is een fiscale lijst?

Een fiscale lijst, wat is dat juist?

Administratie is een feit

Als iemand dierbaar overlijdt, is dit een emotioneel moment. Tegelijk wordt u geconfronteerd met een hele hoop administratie. Het zorgaspect in de uitvaartverzekering kan u van deze kille administratie ontlasten.

 

Wat moet u doen als er iemand overlijdt?

Banken en verzekeraars inlichten

Elke bank en verzekeraar waar de overledene of de echtgeno(o)t(e) een rekening, contract of polis heeft lopen, bezorgt u een akte van overlijden. Want aan een overlijden zijn ook verschillende financiële gevolgen verbonden.

Wanneer u als erfgenaam geen duidelijk zicht hebt op de verschillende banken waar de overledene een rekening heeft of bv. een koffer / kluis huurt, kunt u zich richten tot Febelfin. Dit is de Belgische Federatie van de financiële sector. Zij kunnen u bancair verder helpen, maar met spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen kunnen zij niet helpen.

Fiscale aangifte

Elke bank en verzekeraar is wettelijk verplicht om op datum van overlijden de fiscale administratie een overzicht te bezorgen van de tegoeden op naam van de overledene en of de echtgenoot / echtgenote.

Omdat het overzicht nog geen rekening houdt met specifieke elementen, dient de fiscale lijst slechts als basis. Wanneer u bijvoorbeeld bent gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan kan dit een belangrijke impact hebben.

Een fiscale lijst is met andere woorden een overzicht dat overheidsdienst ontvangt. Ook de erfgenamen en eventueel de notaris ontvangen dergelijk overzicht.

Vervolgens zullen de notaris of erfgenamen een attest (of akte) van erfopvolging moeten bezorgen aan de bank(en) en verzekeraar(s). Het afleveren van dergelijk attest door de notaris of het lokale registratiekantoor neemt gemiddeld een drie tot vier weken in beslag. Hierop staat onder andere vermeld wie optreedt als erfgenaam of er schulden zijn ten laste van de overledene of een van de erfgenamen.

Finaal zal elke maatschappij de instructies tot vereffening of verdeling van de tegoeden vragen. Let wel, voor verzekeringscontracten betekent een overlijden niet noodzakelijk dat het beleggingscontract komt te vervallen bij een overlijden van de verzekeringsnemer. Zo kan dergelijke polis een ideale tool vormen in successieplanning.

Bent u tevreden hoe wij u informeren?

Geef ons dan een 5-sterren review op Google

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?