Wat is een familiale voor uw gezin?

Uw gezin beschermen tegen derden

Een verzekering om uw gezin te beschermen tegen enige aansprakelijkheid ook wel BA Gezin of Privéleven genoemd, wordt door quasi alle verzekeraars op de Belgische verzekeringsmarkt aangeboden. Er zijn dus heel wat verschillende verzekeringscontracten mogelijk. Dat betekent ook verschillende dekkingen, verschillende algemene voorwaarden, enz. U laten bijstaan door een onafhankelijk specialist in verzekeringen lijkt dan ook geen overbodige luxe.

Gezin

Schade toegebracht

Heeft u of iemand van uw gezin schade toegebracht aan een derde? Dan bent u, zijn uw gezinsleden maar ook uw huisdieren verzekerd. Uiteraard zolang het niet ‘opzettelijk’ is. Uw kinderen zijn ook gedekt als ze tijdelijk elders verblijven, zoals bv. als ze op kot gaan of op Erasmus / AFS gaan. Ook uw partner en u zijn gedekt wanneer u tijdelijk voor uw werk of vrije tijd in het buitenland verblijft.

Bij sommige verzekeraars zijn personen die definitief het huis verlaten tot 12 maanden na hun verhuis verzekerd. Ook beschermen sommige verzekeringsmaatschappijen u als occasionele babysitter wanneer u soms op de kinderen van anderen let. Maar ook huisdieren die tijdelijk bij u verblijven, vallen onder uw familiale verzekering.