Wat is een bulletkrediet?

Bel ons

+32 (0)13/77.20.11
Is het nu een bulletkrediet, (vaste of einde) termijnkrediet of aflossingsvrij-krediet?

De termen refereren allemaal naar hetzelfde type krediet, nl. een hypothecair krediet waarbij u gedurende de looptijd enkel rente betaalt en op einddatum het kapitaal aflost.

Zorg dat u voldoende heeft gespaard om op einddatum het openstaand kapitaal te kunnen aflossen. Dit kan bv. via een spaarverzekering, erfenis, pensioenplan, verkoop vastgoed, ...

Welke voordelen biedt een bulletkrediet?
  • Doordat u enkel rente betaalt, heeft u een lagere maandlast.
  • Wordt het bulletkrediet gebruikt voor de aankoop, verbouwing van uw woning of koopt u een tweede verblijf aan (binnen EER)? Dan leveren de intresten u mogelijk een mooi fiscaal voordeel op.
  • Wanneer het rendement van de eventueel afgesloten levensverzekering hoger uitvalt dan de intresten voor het bulletkrediet, dan kunt u hier winst op maken.
  • Het gespaarde kapitaal blijft in principe steeds vrij beschikbaar.

Een levensverzekering afsluiten bij een bulletkrediet betekent meestal niet enkel betere voorwaarden om te lenen, u verzekert zich dat op het einde van de rit ook voldoende geld beschikbaar is om uw krediet af te lossen.

Welke invloed heeft inflatie op een bulletkrediet?

Inflatie betekent dat geld minder waard wordt doorheen de tijd. En omdat u bij een bulletkrediet het ontleend kapitaal pas aan het einde van de looptijd terugbetaalt, betekent dit een extra voordeel.

Andere vormen van terugbetaling?