Waarom oppassen met een definitief schaderegelingsvoorstel?

Een definitief schaderegelingsvoorstel aanvaarden? Verzeker u via verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen in Diest en actief als online verzekeringsspecialist.

Menselijk leed en materiële schade

Dat de recente overstromingen ongezien zijn, is een open deur intrappen. Het menselijk leed is enorm en dan is er ook nog de materiële schade.

De politiek was er als de kippen bij om te spreken om het als ramp te laten erkennen. Echter kijkt u als particulier en KMO in eerste instantie naar uw eigen verzekeraar. Bovendien wanneer u zich wendt tot uw aanspreekpunt, zal hij/zij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Definitief schaderegelingsvoorstel

Omdat in eerste instantie de verzekeraars vanuit de omnium en of brandverzekering het schadedossier zullen benaderen, evalueren en ramen zij samen met uw aanspreekpunt de schade.

Een ‘woningverzekering’ lijkt me echter een term die de lading beter dekt dan een brandverzekering. Want bijvoorbeeld de waterschade die u heeft omwille van het water in uw woonkamer is verzekerd onder de waarborg natuurrampen. Deze waarborg is verplicht opgenomen in de Belgische brandverzekering, sorry woningverzekering eenvoudig risico. Bovendien vallen o.a. overstromingen vallen onder deze waarborg.

Conclusie

Maar toch raad ik als onafhankelijk verzekeringsspecialist u aan niet te haastig voorstellen tot definitieve regeling die verzekeraars voorleggen te ondertekenen. Werk met voorschotten, provisionele vergoedingen in plaats van een onmiddellijk voorstel tot definitieve schaderegeling. Zo koopt u tijd om de (nog niet zichtbare) schade beter in kaart te brengen en eventuele gevolgschade mee op te nemen in de schadeloosstelling.

Is uw aanspreekpunt een verzekeringsmakelaar? Dan heeft u ongetwijfeld een onafhankelijke rechtsbijstand die u indien nodig bijkomend ondersteund én indien nodig kan tussenkomen. Hierdoor worden uw rechten optimaal gewaarborgd in geval er discussie ontstaat.

Bron: Artikel LinkedIn via verzekeringsspecialist Luk Maes

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Online