Voorschotkrediet

Het voorschot financieren via een voorschotkrediet?

U wilt uw eigen spaargeld niet vastzetten of u heeft niet de liquide middelen om het voorschot bij de aankoop van het vastgoed te betalen?

In afwachting van uw woonkrediet financiert u met een voorschotkrediet het voorschot dat bij ondertekening van de verkoopovereenkomst moet worden betaald. De uitbetaling van dit voorschot gebeurt rechtstreeks naar uw notaris.

Tot aan het verlijden van de notariële akte betaalt u maandelijks de financiering terug zonder uw eventueel spaargeld vast te zetten.

Bij ondertekening van de kredietakte wordt dit krediet in de meeste gevallen overgenomen door het hypothecair krediet. Afhankelijk van de eerdere uittekening van uw dossier kan deze financiering ook blijven doorlopen zodat u deze op kortere termijn terugbetaalt.