Webshop, Maes Group

Welke verzekeringen als ik start met een webshop?

Een webshop starten?

U overweegt een webshop op te starten of uw bestaande handelszaak (virtueel) uit te breiden met een webwinkel. Maar naast de technische opstart staat u best ook even stil bij de mogelijke (financiële) risico’s.

Via een bestaande handelszaak?

Normaliter zou u verzekeringsportefeuille al op punt moeten staan om u optimaal in te dekken tegen tal van risico’s. Standaard evalueren wij eerst uw verzekeringsportefeuille om te bekijken of er geen dubbele dekkingen zijn en of er geen ongedekte risico’s aanwezig zijn waar u nog niet bij stil stond.

Wanneer u zich online begeeft, wordt de bescherming van de gegevens van uw klanten en uzelf essentieel. Ook al bent u extra alert en nam u de nodige voorzorgen, een verlies of diefstal van gegevens is altijd mogelijk.

Wat als de (bank)gegevens van uw klanten die ze doorgeven wanneer ze online winkelen in uw webshop met hun kredietkaart in verkeerde handen terecht komen? De getroffen klant gaat op zoek naar een aansprakelijke. Dit kan de websitebouwer zijn maar hij kan evengoed bij u uitkomen! Daarbij komt dat u niet enkel ‘het lek’ wil dichten en uw webshop zo snel mogelijk opnieuw online wil maar u heeft ook de verplichting tijdig melding te maken volgens de Europese GDPR-wetgeving! Een cyberincident kost een KMO gemiddeld 78.700 euro.

Bent u nog niet overtuigd? Lees dan zeker ons artikel ‘waarom een cyberverzekering?‘.

U start een nieuwe zaak?

Als houder van een webshop hebt u geen wettelijke verplichting om een verzekering af te sluiten, tenzij u bv. personeel in dienst neemt. Toch gaan we steeds de risico’s in kaart brengen zodat u even stilstaat bij uw aansprakelijkheid als ondernemer en de financiële risico’s die hiermee gepaard gaan.

Aansprakelijk?

Wanneer u een bedrijf opstart steekt u er naast veel tijd en energie waarschijnlijk ook heel wat spaarcentjes in die u graag wil beschermen. Als u door een nalatigheid of fout iemand schade berokkent, moet u zich bewust zijn dat hij die schade vergoed wil zien. Afhankelijk van uw plannen en activiteiten bekijken we dan best of een BA Uitbating of beroepsaansprakelijkheid aangewezen zijn.

Misschien start u zonder echte handelsruimte en levert u enkel goederen aan uw klanten. Wanneer uw klant schade ondervindt omdat er iets mis blijkt te zijn, dan kan hij zich opnieuw tot u richten. Een verzekering Na-levering is meestal geen overbodige luxe.

Uw goederen beschermd?

Hoe verzendt u de goederen naar de klant? Want onderweg kan er veel gebeuren waardoor de zending niet of beschadigd bij uw klant toekomt. Normaliter is de transportfirma hiervoor verzekerd al, meestal moet u wel een beperkte meerprijs betalen om van deze extra bescherming te kunnen genieten.

Ook een degelijke brandverzekering (woning / bedrijfsgebouw) is essentieel. Misschien start u van thuis uit, stockeert u de goederen initieel in uw garage, voorziet u thuis extra toestellen om uw webshop draaiende te houden (bv. informatica, inpak, fabricage, …)? Naast brand zijn overstroming, diefstal, enz. belangrijke risico’s zijn die u naast veel kopzorgen kunnen opzadelen met een financiële put en mogelijk het einde van uw avontuur als (beginnende) ondernemer.

Daarom vinden wij dit het ideale moment om na te gaan hoe up-to-date uw verzekeringsportefeuille nog is via onze gratis verzekeringsaudit zodat u nadien niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Uw rechten?

Een rechtsbijstand is niet verplicht maar lijkt ons essentieel. Een schadeclaim van een klant (terecht of niet) kan de gerechts- en expertisekosten hoog laten oplopen.

Een rechtsbijstandverzekeraar zal steeds eerst proberen een zaak in der minne op te lossen, zodat discussies niet nodeloos aanslepen. Wanneer er geen oplossing uit de bus komt, kan een rechtszaak deze forceren.

Uw gegevens beschermd?

Net zoals bij een bestaande handelszaak (lees hierboven) die online start of actief is, heeft ook u er baat bij ‘cyber-proof‘ te zijn en uw risico’s te verzekeren via een cyberverzekering.

Personeel in dienst?

Waarschijnlijk denkt u er als beginnend webwinkel niet meteen aan personeel in dienst te nemen. Van zodra u personeel in dienst neemt, bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Vergeet uzelf niet!

Continuïteit is essentieel in dienstverlening. Wat als u door een ongeval of ziekte tijdelijk buiten strijd bent? Denk daarom zeker aan een gewaarborgd inkomen.

Maak nu uw afspraak

Telefonisch, online en offline.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Schade

Heeft u bij schade de juiste reflex? Welke stappen kunt u best onmiddellijk ondernemen en welke niet?

Blog

Bent u benieuwd naar interessante informatie en tips? Volg en lees zeker onze blogartikels.

e-Loket

Simuleer uw verzekeringen, krediet, belegging of check DIV online voor de status van uw nummerplaat.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.