verzekering, opzeg, opzegbrief, autoverzekering, brandverzekering, diest, online, verzekeringsmakelaar

Een verzekering opzeggen

Waarom uw verzekering opzeggen?

Dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Misschien bent u niet tevreden van de dienstverlening van de verzekeraar of mogelijk vindt u de verzekeringspremie te duur waardoor u de verzekering wil opzeggen? Hoe, waar en wanneer moet u dit doen?

Wanneer uw verzekering opzeggen?

De meeste verzekeringen (auto, brand, familiale, ...) hebben een standaardduur van een jaar waarna het contract stilzwijgend, automatisch wordt verlengd voor een nieuw verzekeringsjaar. Wanneer u de polis niet wenst te verlengen, houdt u best rekening met de onderstaande regels van de wetgever.

 1. Minstens drie maanden voor uw jaarlijkse vervaldag
  Standaard kunt u jaarlijks uw verzekeringscontract tegen de vervaldag opzeggen. Dit moet u minimum drie maanden voor deze datum aangetekend doen (postdatum geldt als bewijs). Stel uw verzekeringscontract heeft 1 juli als jaarlijkse vervaldag, dan moet u uw opzegbrief te laatste aangetekend per post versturen op 31 maart.
 2. Bij een tariefverhoging of wijziging van de voorwaarden
  Wanneer de verzekeraar het tarief verhoogt of een wijziging aanbrengt in de algemene voorwaarden, dan is de verzekeraar wettelijk verplicht u hierover te informeren. U kunt vervolgens zonder problemen uw polis opzeggen en dit binnen de drie maanden na kennisgeving. U vermeldt in uw opzegbrief best de reden waarom u opzegt (bv. tariefverhoging), ook al is dit niet verplicht.

  Een goedkopere premie voor uw autoverzekering?

 3. Bij een schade
  Na een schadegeval kunt u uw verzekering altijd opzeggen. Dit moet u doen ten laatste binnen de maand na het bericht van de verzekeraar over het al dan niet krijgen van een vergoeding.
 4. Bij verdwijning van het risico
  U verkoopt bijvoorbeeld uw wagen en bent niet van plan een nieuwe aan te schaffen? Dan laat u uw nummerplaat schrappen en bezorgt u dit bewijs aan uw kantoor of verzekeraar. Omdat u geen auto meer hebt om te verzekeren, zal de verzekering worden stopgezet.
verzekering, opzeg, opzegbrief, autoverzekering, brandverzekering, diest, online, verzekeringsmakelaar

Hoe uw verzekering opzeggen?

U doet dit best schriftelijk en verstuurt uw opzegbrief aangetekend naar de verzekeringsmaatschappij. Uiteraard kunt u uw opzegbrief ook bij de verzekeringsmaatschappij afgeven tegen ontvangstbewijs.

 

Maes Group Verzekeringen biedt deze service gratis aan haar cliënten aan zodat u enkel de opzegbrief dient te ondertekenen, de rest doen wij.

 

Naast het polisnummer, type verzekering en de vervaldag, noteert u dat u uw verzekeringscontract wil opzeggen vanaf de eerstvolgende vervaldag. Indien van toepassing kunt u vermelden dat u de verzekering opzegt omwille van een tariefverhoging. Vervolgens sluit u af met de naam, het adres van de verzekeringsnemer en plaatst de verzekeringsnemer zijn/haar handtekening.

Normaliter gaat de opzeg van uw verzekering in een maand na de dag dat u uw opzegbrief aangetekend verstuurde. Wanneer u uw verzekering heeft opgezegd n.a.v. een schadegeval dan moet u rekening houden met drie maanden. Wanneer u gebruik maakt van de jaarlijkse opzegbaarheid (zie hierboven) dan gaat de opzeg in op de jaarlijkse vervaldag. Bij het geheel verdwijnen van het risico zal de datum op het attest van tel zijn. Let op, want vanaf dat moment bent u niet meer verzekerd bij uw huidige verzekeraar. U moet er dus voor zorgen dat u opnieuw geldig verzekerd bent, indien nodig. Zo is de dekking BA binnen uw autoverzekering verplicht en mag u zonder niet met de auto de baan op!

Kan de verzekeringsmaatschappij uw verzekering opzeggen?

Ja, ook de verzekeraar heeft dezelfde rechten als u en kan in bepaalde gevallen de verzekering opzeggen. Uiteraard moet ook de verzekeraar u hierover schriftelijk op de hoogte brengen én moet hij zeggen waarom hij uw verzekeringspolis opzegt.

 • drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, want ook de verzekeringsmaatschappij moet de opzegtermijn van minstens drie maanden respecteren;
 • een schade 'in fout', de verzekeraar moet dit doen ten laatste een maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;
 • u uw verzekeringspremie niet betaalt;
 • wanneer u opzettelijk gegevens verzwijgt en of bewust foutieve informatie meedeelt;
 • wanneer uw voertuig niet goedgekeurd wordt bij de technische controle of autokeuring.

Stel uw vraag

Online