VAPZ

VAPZ, pensioensparen voor zelfstandigen

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een spaarformule  uit de tweede pensioenpijler, waarmee u uw beperkte pensioen uit de eerste pijler aanvult.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
 • Spaar tot 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.291,30 euro in 2020
 • Kies vrij hoeveel u spaart
 • 100% aftrekbaar als beroepskost
 • Combineerbaar met andere pensioenspaarmogelijkheden (pensioensparen, langetermijnsparen, IPT)
Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
 • Spaar tot 9,40% van uw netto belastbaar beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.786,81 euro in 2020
 • Kies vrij hoeveel u spaart
 • 100% aftrekbaar als beroepskost
 • Combineerbaar met andere pensioenspaarmogelijkheden (pensioensparen, langetermijnsparen, IPT)
 • Extra arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor zorgverstrekkers: mogelijk met RIZIV-toelage)

U recupereert 64%?

Een voorbeeldje ... op basis van een marginaal belastingtarief van 50% en een gemeentebelasting van 8%.

 • Een VAPZ-bijdrage van 100,00 EUR wordt gespaard.
 • -21,5% minder sociale bijdrage ofwel -21,50 EUR (besparing op de sociale bijdragen)
 • U betaalt minder personenbelasting, nl. -42,40 EUR, 78,50 euro à 54% (stortingen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten)

Samenvatting: op een VAPZ-bijdrage van 100 euro recupereert u 63,90 euro (63,90%). In de praktijk betaalt u m.a.w. slechts 36,10 euro van uw spaarbedrag!