Pensioensparen voor zelfstandigen

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een spaarformule  uit de tweede pensioenpijler, waarmee u als zelfstandige uw beperkte pensioen uit de eerste pijler aanvult. Via deze individuele levensverzekering spaart maandelijks/jaarlijks een som naar keuze.

Interessante spaarformule voor elke zelfstandige

Een voorbeeld op basis van een marginaal belastingtarief van 50% en een gemeentebelasting van 8%:

Als zelfstandige spaart u een VAPZ-bijdrage van 100,00 EUR op jaarbasis. Dit zal rechtstreeks een besparing opleveren op de sociale bijdragen van 21,50%. Dit betekent in ons voorbeeld dat u 21,50 euro minder aan sociale bijdragen zal moeten betalen. Omdat de gestorte premies volledig aftrekbaar zijn als beroepskost betaalt u 54% (op 78,50 euro) minder personenbelasting. Dit betekent een besparing van 42,39 euro.

Via uw lagere sociale bijdragen en uw belastingaftrek recupereert u m.a.w. een zeer groot deel van uw gespaarde premie. Op een VAPZ-bijdrage van 100 euro recupereert u 63,89 euro (63,89%). In de praktijk betaalt u m.a.w. slechts 36,11 euro van uw spaarbedrag!

Sociale formule kiezen of niet?

U kunt kiezen tussen een gewone VAPZ of een sociale VAPZ (SVAPZ). Ook is het zeker te overwegen om aanvullende waarborgen op te nemen in uw polis zodat u uw inkomen en uw naasten extra beschermt.

VAPZ
  • Spaar tot 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.302,77 euro in 2021
  • Kies hoeveel u spaart en wanneer u spaart (maandelijks, jaarlijks, ...)
  • 100% aftrekbaar als beroepskost
  • Combineerbaar met andere pensioenspaarmogelijkheden (pensioensparen, langetermijnsparen, IPT)
SVAPZ
  • Spaar tot 9,40% van uw netto belastbaar beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.800,01 euro in 2021
  • Kies vrij hoeveel u spaart en wanneer u spaart (maandelijks, jaarlijks, ...)
  • 100% aftrekbaar als beroepskost
  • Combineerbaar met andere pensioenspaarmogelijkheden (pensioensparen, langetermijnsparen, IPT)
  • Extra arbeidsongeschiktheidsverzekering