Uitsluiting als beding

Grond van uitsluiting in een verzekeringscontract

Een uitsluiting heeft betrekking op de omschrijving van de dekking in de verzekeringsovereenkomst. Het gaat om een gebeurtenis die krachtens de wet of de wil van partijen buiten de verzekeringsdekking valt. Een uitsluiting van dekking impliceert dat er nooit een recht op dekking bestond.

Het verschil begrijpen tussen een uitsluitingsgrond en een verval van recht is belangrijk. Het verschil heeft bijvoorbeeld een invloed op het vlak van de juridische grondslag van het bewijslastregime.

uitsluiting, Maes Group

Buiten de verzekeringsdekking

Een verzekeraar kan een dekking weigeren omdat een voorval buiten de verzekeringsdekking valt. We spreken dan niet over een sanctionering of tekortkoming van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde. Het betreft een werkelijke uitsluitingsgrond van de dekking en geen verval van recht.

Onder voorbehoud van meer specifieke wetgeving dient in principe de verzekeraar op grond van het gemeen recht de uitsluitingsgrond te bewijzen.

Bron: Fsma

Samenvattend

Een ‘uitsluiting’ heeft in tegenstelling tot ‘verval van recht‘ betrekking op de omschrijving van de dekking(en) in het verzekeringscontract. De gebeurtenis valt krachtens de geldende wetgeving of de wil van de partijen buiten de verzekeringsdekking. Een uitsluiting van dekking betekent m.a.w. dat er nooit een recht op dekking bestond.