Vaste mensualiteiten

De maandelijkse verhouding tussen kapitaal en intresten wijzigt terwijl de maandlast gelijk blijft (afhankelijk van variabele, semi-variabele of vaste rentevoet). U betaalt intresten op het openstaand kapitaal. Dit betekent dat u naarmate de tijd vordert, u minder intresten betaalt terwijl het kapitaalgedeelte toeneemt.

(zie de bovenstaande grafiek)

Vaste kapitaalaflossingen

Elke maand betaalt u gedurende de ganse looptijd een gelijk kapitaalgedeelte. Omdat u intresten betaalt op het openstaand kapitaal, neemt uw maandlast sneller af dan bij bv. de vaste mensualiteiten. U start met een hogere maandlast dan bij een 'klassieke' terugbetaling maar normaliter heeft u minder aan intresten betaalt over de ganse looptijd gerekend.

Vaste termijn-, einde termijn-, bulletkrediet

Maandelijks betaalt u enkel intresten, het kapitaal betaalt u op einddatum in een keer terug. Hierdoor ligt uw maandlast gevoelig lager dan bij een 'klassieke terugbetaling'. Omdat u de terugbetaling van kapitaal uitstelt, zal het totaal aan intresten op einddatum opmerkelijk hoger liggen. Meer lezen ...

Beleggingshypotheek

Het ontleend kapitaal wordt in een keer terugbetaald via een belegging (beleggingsfonds type tak 23) dat de kredietnemer(s) heeft/hebben opgebouwd d.m.v. maandelijkse of een eenmalige storting in deze belegging. Meer lezen ...

Lineaire aflossing

U heeft de keuze van het startbedrag van de kapitaalaflossing, vervolgens zal dit bedrag maandelijks stijgen of dalen (ook 'delta' genoemd). Via dergelijke aflossing kunt u bv. uw belastingvoordeel optimaliseren of anticiperen in functie van de verwachte stijging van uw loon.

Op maat

Afhankelijk van uw noden combineren wij verschillende terugbetalingsmodaliteiten, looptijden, enz. om het krediet volledig af te stemmen op uw noden.