Tegensprekelijke expertise, Maes Group

Tegensprekelijke expertise

Wie is aansprakelijk?

Als we een tegensprekelijke expertise willen begrijpen, is belangrijk om te weten wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade. Maar wat is dan 'aansprakelijkheid'?

Wikipedia omschrijf aansprakelijkheid als volgt: de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Want als iemand aansprakelijk is dan moet deze verhaal op zijn of haar vermogen accepteren. Zodat er voldoening is van een of meer verbintenissen, zelfs wanneer hij of zij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht. Echter moet aansprakelijkheid worden onderscheiden van draagplicht. Hoewel iemand aansprakelijk kan zijn, wil nog niet zeggen dat de verbintenis uiteindelijk ook daadwerkelijk ten laste van zijn of haar vermogen moet blijven. Daarom wordt aansprakelijkheid vrijwel steeds in het verband van schadevergoeding geplaatst. De term aansprakelijkheidsrecht heeft om die reden alleen betrekking op schade.

Wat is een tegensprekelijke expertise?

Dus om antwoord te krijgen op bv. welke partij is aansprakelijk? Of dringt er zich een discussie op over wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade? In zo'n situaties kan een tegensprekelijke expertise zeker een optie zijn om de impasse te doorbreken.

Meestal wordt elke partij bijgestaan vanuit zijn eigen verzekeraar door een expert.

De problemen worden gezamenlijk vastgesteld waarna de verschillende partijen a.d.h.v. bewijslast en argumentatie hun conclusies en adviezen noteren. Vervolgens wordt een minnelijke schikking nagestreefd.

Dergelijke expertises zijn dan ook veel sneller dan ellenlange (juridische) procedures. Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt dan blijven de andere juridische pistes nog steeds een mogelijkheid.

De beste verzekering blijkt in dergelijke situatie een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. In combinatie met een onafhankelijke rechtsbijstandverzekering zullen beiden van goudwaarde blijken.

Dé specialist voor uw verzekering

Voor uw verzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens de meeste verzekeringen online berekenen.

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?