Tegensprekelijke expertise

Ook tegensprekelijke expertise via uw verzekering door verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen?

Wie is aansprakelijk?

Om een tegensprekelijke expertise te kunnen begrijpen, is belangrijk om te weten wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade. Maar wat is dan 'aansprakelijkheid'?

Wikipedia omschrijf aansprakelijkheid als volgt: de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Als iemand aansprakelijk is, moet deze verhaal op zijn of haar vermogen accepteren ter voldoening van een of meer verbintenissen, zelfs wanneer hij of zij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht. Aansprakelijkheid moet worden onderscheiden van draagplicht. Dat iemand aansprakelijk is, wil nog niet zeggen dat de verbintenis uiteindelijk ook daadwerkelijk ten laste van zijn of haar vermogen moet blijven. Aansprakelijkheid wordt echter vrijwel altijd in het verband van schadevergoeding geplaatst. De term aansprakelijkheidsrecht heeft alleen betrekking op schade.

Wat is een tegensprekelijke expertise?

Dus om antwoord te krijgen op bv. welke partij is aansprakelijk? Of dringt er zich een discussie op over wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade? In zo'n situaties kan een tegensprekelijke expertise zeker een optie zijn om de impasse te doorbreken.

Meestal wordt elke partij bijgestaan vanuit zijn eigen verzekeraar door een expert.

De problemen worden gezamenlijk vastgesteld waarna de verschillende partijen a.d.h.v. bewijslast en argumentatie hun conclusies en adviezen noteren. Vervolgens wordt een minnelijke schikking nagestreefd.

Dergelijke expertises zijn dan ook veel sneller dan ellenlange (juridische) procedures. Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt dan blijven de andere juridische pistes nog steeds een mogelijkheid.

De beste verzekering blijkt in dergelijke situatie een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. In combinatie met een onafhankelijke rechtsbijstandverzekering zullen beiden van goudwaarde blijken.