Tegensprekelijke expertise

Expertise
Wat is een tegensprekelijke expertise?

Welke partij is aansprakelijk? Wanneer een discussie zich opdringt over wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade, dan vindt er best een tegensprekelijke expertise plaats.

Meestal wordt elke partij bijgestaan vanuit zijn eigen verzekeraar door een expert.

De problemen worden gezamenlijk vastgesteld waarna de verschillende partijen a.d.h.v. bewijslast en argumentatie hun conclusies en adviezen noteren. Vervolgens wordt een minnelijke schikking nagestreefd.

Dergelijke expertises zijn dan ook veel sneller dan ellenlange (juridische) procedures.