Tak 44, Maes Group

Wat is een tak 44?

Tak 44, een kwestie van combinatie

Een tak 44 bestaat officieel niet volgens het koninklijk besluit van 22 februari 1991. En toch is dit een beleggingsverzekering die wel degelijk een rechtsgrond heeft. Het is een samenvoeging van enerzijds de tak 21 en anderzijds de tak 23. Een tak 44 is dus een verzekeringsovereenkomst die het beste van beide werelden samenbrengt.

Omdat elke maatschappij haar eigen benaming aan dit contract geeft, is het zelden duidelijk wat het product juist inhoudt. De onafhankelijk verzekeringsmakelaar kan hier de inhoudt vertalen zodat het duidelijk wordt hoe deze polis wordt ingevuld.

Omdat de takken 21 en 23  in een verhouding aanwezig zijn, is het belangrijk te kijken of de proportie van elke tak vrij kan worden bepaald. Misschien heeft de verzekeraar deze al op voorhand vastgelegd. Wanneer de verhouding vrij kan worden bepaald dan kan deze meestal in de loop van het contract worden aangepast.

De premiestorting kan eenmalig, periodiek (maandelijks, jaarlijks, …) of in een combinatie van beiden.

Fiscaal

Wanneer wordt gekozen voor pensioensparen of langetermijnsparen gelden de klassieke fiscale regels. De fiscus heeft geen voorkeur waardoor een fiscale levensverzekering in beginsel zowel een tak 21, tak 23 als tak 44 kan zijn. Echter geldt voor sommige fiscale producten wel een verbod op tak 44. Zo is voor bijvoorbeeld een VAPZ kapitaalgarantie vereist waardoor een tak 21 noodzakelijk is (artikel 47 WAPZ). Ook voor groepsverzekeringen (artikel 24 WAP, wet 28 april 2003) geldt dat een kapitaalsgarantie met daarenboven een minimum rendement moet worden gewaarborgd.

Einddatum

Zo kan er voor pensioensparen bijvoorbeeld een einddatum worden gekozen en kan bij langetermijnsparen voor een latere eindvervaldag worden geopteerd. Voor een tweedepijlercontract is de verzekeraar verplicht uit te keren op het moment van effectieve pensionering (art. 17 Wet 18/12/2015).

Wanneer u uw polis voor einddatum opvraagt, is het belangrijk u goed te informeren over de eventuele (uitstap)kosten die mogelijk van toepassing zijn.

Voordelen en nadelen van een tak 44

Wat is arbitrage?

Omdat de verzekeringnemer bijvoorbeeld de reserves in zijn tak 23 kan verplaatsen van het ene naar het andere beleggingsfonds is dit een belangrijk voordeel. Ook een deel van de reserves overdragen van bv. tak 23 naar tak 21 is mogelijk. Hierdoor kunt u als verzekeringsnemer dus het risico waaraan uw reserve in tak 23 is blootgesteld verplaatsen richting de veilige tak 21. Samengevat kunt u de behaalde rendementen vanuit uw tak 23 consolideren en veilig stellen.

Voordelen

Dus zoals eerder aangegeven, brengt u het beste van twee werelden samen: veiligheid en rendement. Zeker wanneer u als verzekeringsnemer ook arbitrage in het achterhoofd houdt.

Ook de vrijheid van frequentie en premiebetaling is een groot voordeel binnen een tak 21, tak 23 en dus ook in een tak 44.

Nadelen

Een tak 44 kan enigszins complex zijn. Daarom is het ook belangrijk u correct te laten informeren door een specialist ter zake zodat u begrijpt in wat u belegt. Deze belegging sluit best aan bij uw beleggersprofiel.

Sommige verzekeraars bieden gratis arbitrages aan (x aantal per jaar), terwijl andere maatschappijen vanaf de eerste arbitrage een kost aanrekenen. Ook laat u zich best informeren of een arbitrage in beide richtingen mogelijk is. Sommige verstrekkers bieden enkel de mogelijk van tak 23 naar tak 21 maar niet omgekeerd.

Conclusie

Laten we afsluiten met nog een extra voordeel. Eventuele schuldeisers hebben geen enkel recht op de verzekeringspolis of uitkering omdat de verzekeringswet 2014 de tegoeden van een levensverzekering veel beter beschermt dan uw tegoeden bij een bank. Een beleggingsfonds bij een bank is dus veel toegankelijker door bv. schuldeisers.

Een tak 44 is dus vooral een lange termijnbelegging die heel wat flexibiliteit biedt. Vergeleken met bancaire producten heeft deze beleggingsverzekering heel wat voordelen in petto. Zeker fiscale polissen staan zowel qua veiligheid als rendement  buiten concurrentie met hun bancaire tegenhanger(s).

Uw financieel adviseur

Of contacteer mij met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Schade

Heeft u bij schade de juiste reflex? Welke stappen kunt u best onmiddellijk ondernemen en welke niet?

Blog

Bent u benieuwd naar interessante informatie en tips? Volg en lees zeker onze blogartikels.

e-Loket

Simuleer uw verzekeringen, krediet, belegging of check DIV online voor de status van uw nummerplaat.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.