COVID-19 Uitstel betaling hypothecair krediet

Uitstel van betaling aanvragen

Uitstel van betaling voor uw hypothecair krediet‘ hoorde u misschien recent in de nieuwsberichten? Bij Maes Group Kredieten blijven niet alle deuren gesloten! Als erkend onafhankelijk kredietmakelaar staan wij ook in deze moeilijke tijd klaar voor onze klanten. Wij informeren u niet alleen maar gaan een stapje verder. Wanneer u in aanmerking komt en hier nood aan hebt, ontvangen wij graag uw aanvraag en bezorgen deze gratis aan de betrokken kredietverstrekker en dienst.

Waarom?

De Covid-19 pandemie heeft ernstige gevolgen voor onze klanten. Daardoor hebben sommige klanten moeite om de regelmatige betaling van hun hypothecair krediet te garanderen. De financiële sector heeft samen met de overheid een oplossing uitgewerkt om de lasten voor de klant te verlichten.

Welke maatregelen?

In bepaalde gevallen kunnen gedurende een bepaalde periode betalingsfaciliteiten worden toegestaan.

Update 31/03/2020:

Welke klanten?

Deze regeling is uitsluitend voor klanten die betalingsproblemen ervaren omwille van de gevolgen van het COVID-19 virus.

  •  Zelfstandigen;
  •  Werknemers uit horeca;
  •  Werknemer die technisch werkloos worden;
  •  Eigenaars die een verlies aan huurinkomsten lijden.

Had u reeds (structurele) betalingen met de terugbetaling van uw hypothecair krediet, dan komt u niet in aanmerking voor deze maatregel.

Kosten?

Er worden geen kosten aangerekend voor de invoering van deze faciliteit.

 

Werkwijze?

Vervolgens zal de kredietverstrekker uw aanvraag analyseren en zullen zij u hun beslissing meedelen.

 

Dien uw aanvraag in

  • Gegevens hypothecair krediet

  • COVID-19 uitstel van betaling

  • Privacybeleid

 

Controle