Hoe beschermt u een jobstudent tegen een arbeidsongeval?

Een jobstudent beschermen tegen een arbeidsongeval via verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen te Diest & online.

Hoe een jobstudent beschermen?

Zowel tijdens een schooljaar als in de vakantieperiodes werken er jaarlijks ongeveer 400.000 jobstudenten. Ondanks iedereen alert is en er heel wat afspraken worden gemaakt, zijn er elk jaar opnieuw studenten die te maken krijgen met een arbeidsongeval.

Het risico beperken door preventie

Op de eerste werkdag informeert u als werkgever best de jobstudenten over de mogelijke risico’s. Dit kunt u perfect combineren met het onthaal en begeleiding zodat de nieuwe werkkracht zich makkelijk kan aanpassen.

Omdat u hem (of haar) informeert over het nieuwe takenpakket, duidt u best meteen de verbonden risico’s. Het lijkt logisch dat u naast het gebruik van eventuele machines en toestellen, de jobstudent ook onmiddellijk attent maakt op de gepaste beschermingsuitrusting. Ook het evacuatie- en brandbestrijdingsplan zijn samen met toelichting over eerste hulp een absolute must bij de start.

Wanneer u en uw onderneming inzetten op preventie van de gezondheid en veiligheid op het werk, dan zal dit een positief effect hebben op de veiligheid waarmee de jobstudent zijn / haar werk uitvoert.

Als werkgever laat u op het einde van uw informatieve rondleiding best een document ondertekenen dat vermeldt welke informatie en instructies werden uiteengezet, begrepen en eventueel gedemonstreerd.

 

Wettelijke maatregelen

De wettelijke en reglementaire regels inzake welzijn zijn talrijk maar gelden uiteraard ook voor jobstudenten. De afspraken rond hygiëne, gezondheid op het werk en veiligheid moeten niet enkel door de werkgever maar ook door de werknemer worden nageleefd. Al deze voorschriften zijn er om de gezondheidsrisico’s tot een absoluut minimum te beperken. Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten te beperken.

Wat in geval van een arbeidsongeval?

Wordt de jobstudent slachtoffer van een arbeidsongeval dan moet hij u als werkgever onmiddellijk contacteren. Als werkgever brengt u best ons als verzekeringsmakelaar op de hoogte. Wij zullen vervolgens de arbeidsongevallenverzekering informeren en de nodige administratie opstarten.

Verplichte verzekering

Bent u als werkgever momenteel niet verzekerd tegen arbeidsongevallen? Dit is een wettelijk verplichte verzekering en onderdeel van de verplichte sociale zekerheid in België. Contacteer ons >

Dé specialist voor uw arbeidsongevallenverzekering

Voor de verzekering voor uw werknemers kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online heel wat verzekeringen berekenen.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online

Sterven tijdens overspel op zakenreis een werkongeval

Een arbeidsongeval

Op zakenreis sterft een man tijdens overspel, volgens een Franse rechter een werkongeval. Dat trekt uiteraard uw (en onze) aandacht dus willen we hier ons licht over laten schijnen.

U duikt even weg in de kopieerkamer met uw collega voor een potje seks en u krijgt tijdens de inspanning een hartaanval. De kans dat uw hartaanval en de gevolgen gedekt zullen zijn door de arbeidsongevallenverzekering zijn uiterst klein. Seks behoort (meestal) niet tot het takenpakket.

Overspel

Bij een zakenreis ligt dit anders. Want de werknemer is verplicht te overnachten en wilt zich wellicht ontspannen. Professor G. Van Limberghen (prof socialezekerheidsrecht VUB) ziet geen verschil tussen uw been breken in de bar tijdens het drinken van een pintje of een hartinfarct krijgen tijdens seks. Volgens deze redenering zouden beiden gedekt zijn als werkongeval.

Prof Janvier (prof arbeids- en socialezekerheidsrecht UA) linkt de plotse gebeurtenis (hartinfarct) niet aan het werk. Waardoor er geen dekking zal zijn. Maar wat als de ongelukkige werkt als vertegenwoordiger van bv. een condoommerk?

Benieuwd of de partner thuis in tegenstelling tot prof Van Limberghen wel een verschil ziet tussen een been breken tijdens een pintje drinken of een hartinfarct tijdens overspel.

Momenteel blijft het wachten op de eerste uitspraken door Belgische rechters … wie zegt dat verzekeringen altijd saai zijn :)?

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?

Telewerk organiseren? Vergeet deze verzekering niet!

Telewerk aanbieden voor uw werknemers

Telewerk of thuiswerk, de overheid roept alle bedrijven op om waar mogelijk de werknemers van thuis uit te laten werken. Dit beperkt de verspreiding van het coronavirus en helpt een pandemie te vermijden. Tegelijk zorgt telewerk voor een oplossing wanneer de schoolgaande thuis moet blijven.

Vergeet uw arbeidsongevallen niet bij thuiswerk

Is uw arbeidsongevallen voorzien op telewerk , want standaard is thuiswerken niet bij elke verzekeraar gedekt. Wanneer u telewerk wil invoeren, wijzigt uw risico. U moet dan ook verplicht de verzekeringswetgeving respecteren en dit melden aan uw verzekeraar!

Telewerk wat te doen voor de verzekering?

Contacteer uw verzekeringsmakelaar, wij kunnen vervolgens nagaan of er al dekking is voorzien of indien nodig kunnen wij meteen het nodige doen.

Welke verzekeringen als ik start met een webshop?

Een webshop starten?

U overweegt een webshop op te starten of uw bestaande handelszaak (virtueel) uit te breiden met een webwinkel. Maar naast de technische opstart staat u best ook even stil bij de mogelijke (financiële) risico's.

Via een bestaande handelszaak?

Normaliter zou u verzekeringsportefeuille al op punt moeten staan om u optimaal in te dekken tegen tal van risico's. Standaard evalueren wij eerst uw verzekeringsportefeuille om te bekijken of er geen dubbele dekkingen zijn en of er geen ongedekte risico's aanwezig zijn waar u nog niet bij stil stond.

Wanneer u zich online begeeft, wordt de bescherming van de gegevens van uw klanten en uzelf essentieel. Ook al bent u extra alert en nam u de nodige voorzorgen, een verlies of diefstal van gegevens is altijd mogelijk.

Wat als de (bank)gegevens van uw klanten die ze doorgeven wanneer ze online winkelen in uw webshop met hun kredietkaart in verkeerde handen terecht komen? De getroffen klant gaat op zoek naar een aansprakelijke. Dit kan de websitebouwer zijn maar hij kan evengoed bij u uitkomen! Daarbij komt dat u niet enkel 'het lek' wil dichten en uw webshop zo snel mogelijk opnieuw online wil maar u heeft ook de verplichting tijdig melding te maken volgens de Europese GDPR-wetgeving! Een cyberincident kost een KMO gemiddeld 78.700 euro.

Bent u nog niet overtuigd? Lees dan zeker ons artikel 'waarom een cyberverzekering?'.

U start een nieuwe zaak?

Als houder van een webshop hebt u geen wettelijke verplichting om een verzekering af te sluiten, tenzij u bv. personeel in dienst neemt. Toch gaan we steeds de risico's in kaart brengen zodat u even stilstaat bij uw aansprakelijkheid als ondernemer en de financiële risico's die hiermee gepaard gaan.

 

Aansprakelijk?

Wanneer u een bedrijf opstart steekt u er naast veel tijd en energie waarschijnlijk ook heel wat spaarcentjes in die u graag wil beschermen. Als u door een nalatigheid of fout iemand schade berokkent, moet u zich bewust zijn dat hij die schade vergoed wil zien. Afhankelijk van uw plannen en activiteiten bekijken we dan best of een BA Uitbating of beroepsaansprakelijkheid aangewezen zijn.

Misschien start u zonder echte handelsruimte en levert u enkel goederen aan uw klanten. Wanneer uw klant schade ondervindt omdat er iets mis blijkt te zijn, dan kan hij zich opnieuw tot u richten. Een verzekering Na-levering is meestal geen overbodige luxe.

 

Uw goederen beschermd?

Hoe verzendt u de goederen naar de klant? Want onderweg kan er veel gebeuren waardoor de zending niet of beschadigd bij uw klant toekomt. Normaliter is de transportfirma hiervoor verzekerd al, meestal moet u wel een beperkte meerprijs betalen om van deze extra bescherming te kunnen genieten.

Ook een degelijke brandverzekering (woning / bedrijfsgebouw) is essentieel. Misschien start u van thuis uit, stockeert u de goederen initieel in uw garage, voorziet u thuis extra toestellen om uw webshop draaiende te houden (bv. informatica, inpak, fabricage, ...)? Naast brand zijn overstroming, diefstal, enz. belangrijke risico's zijn die u naast veel kopzorgen kunnen opzadelen met een financiële put en mogelijk het einde van uw avontuur als (beginnende) ondernemer.

Daarom vinden wij dit het ideale moment om na te gaan hoe up-to-date uw verzekeringsportefeuille nog is via onze gratis verzekeringsaudit zodat u nadien niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

Uw rechten?

Een rechtsbijstand is niet verplicht maar lijkt ons essentieel. Een schadeclaim van een klant (terecht of niet) kan de gerechts- en expertisekosten hoog laten oplopen.

Een rechtsbijstandverzekeraar zal steeds eerst proberen een zaak in der minne op te lossen, zodat discussies niet nodeloos aanslepen. Wanneer er geen oplossing uit de bus komt, kan een rechtszaak deze forceren.

 

Uw gegevens beschermd?

Net zoals bij een bestaande handelszaak (lees hierboven) die online start of actief is, heeft ook u er baat bij 'cyber-proof' te zijn en uw risico's te verzekeren via een cyberverzekering.

 

Personeel in dienst?

Waarschijnlijk denkt u er als beginnend webwinkel niet meteen aan personeel in dienst te nemen. Van zodra u personeel in dienst neemt, bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

 

Vergeet uzelf niet!

Continuïteit is essentieel in dienstverlening. Wat als u door een ongeval of ziekte tijdelijk buiten strijd bent? Denk daarom zeker aan een gewaarborgd inkomen.

Doe gratis de KMO Insurance Scan om uw risico's online te bekijken en kies een tijdstip om uw dossier verder te bespreken met een expert.