Hard werken als zelfstandige mag toch worden beloond?

Onze service

Uw pensioenplanning wordt bij ons stap voor stap opgebouwd aan de hand van onze vier pijlers. Een planning waarbij we u als zelfstandige na enkele eenvoudige vragen concrete antwoorden geven. Hierbij houden wij uiteraard rekening met uw fiscale mogelijkheden.

Zelfstandige, Maes Group

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)een Individueel Pensioen Toezegging, een Groepsverzekering, uw Inkomen Waarborgen, een RIZIV-contract, ... als financieel expert nemen wij onze taak zeer ernstig op. Eventueel in samenspraak met uw boekhouder optimaliseren wij uw pensioenplanning!

Pensioen opbouwen, minder sociale bijdragen betalen, extra aftrekbare kosten, ...

Wij regelen alles voor u, van A tot Z!
Uw eigen pensioenadviseur