Duurzaam, ESG

Hoe duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen, hoe pak je dat aan?

Wie duurzaam belegt, streeft naast een financieel rendement ook een positief effect voor mens, milieu en maatschappij na. Ook u kunt dat, door in te stappen in zogenaamde maatschappelijk verantwoorde of duurzame fondsen. We geven u alvast 5 goede redenen om dat te doen!

 

Dé kans om uw beleggingen af te stemmen op uw normen en waarden

Al enkele jaren is er een groeiend bewustzijn bij de Belgen, die steeds meer belang hechten aan verschillende maatschappelijke kwesties zoals de opwarming van de aarde, het leefmilieu, genderdiversiteit en gelijkheid. Door te beleggen in duurzame fondsen, maakt u mee het verschil: u investeert in bedrijven die elke dag een prioriteit maken van die kwesties.

 

Ondernemingen worden geselecteerd op basis van strenge criteria

Bij het selecteren van bedrijven gebruiken fondsbeheerders zogenaamde ‘ESG-criteria’. Die dienen als ‘filter’ bij de selectie van ondernemingen voor verschillende duurzame of thematische fondsen. DE ESG-aanpak is gebaseerd op 3 fundamentele pijlers.

  • Environmental (E) staat voor milieu en heeft betrekking op de manier waarop een onderneming haar milieu-impact beperkt.
  • Social (S) staat voor maatschappij en houdt rekening met zaken als arbeidsomstandigheden, toegang tot zorg en privacy.
  • Governance (G) staat voor bestuur en gaat over deugdelijkheid in het dagelijks bestuur maar ook over het voorkomen van onethische praktijken als corruptie en fraude.

Naast deze criteria kunnen ook nog bijkomende vereisten worden gesteld, net als extra aandacht voor een of meerdere klemtonen. Bij de keuze van duurzame fondsen bent u dus vrij om uw eigen accenten te leggen.

 

Een gediversifieerde portefeuille zorgt voor een potentieel hoger rendement

De basisregel in beleggen blijft diversificatie. Uw portefeuille diversifiëren betekent dat u uw beleggingen spreidt over verschillende sectoren, regio’s en valuta’s, maar ook over verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed …). Simpel gezegd gaat het erom dat u niet al uw eieren in dezelfde mand legt! Met deze strategie kunt u alle kansen in uw voordeel benutten en potentieel een hoger rendement behalen. Kiezen voor een of meerdere duurzame fondsen komt uw beleggingsportefeuille dus ten goede. Let wel: beleggen houdt altijd een zeker risico in, of u nu belegt in klassieke of in duurzame fondsen. Daarom is het belangrijk om uw beleggersprofiel en uw behoeften te bepalen voor u de stap zet.

 

Verantwoord beleggen helpt de wereld van morgen vorm te geven

Vroeg of laat worden ondernemingen die geen goede praktijken toepassen, afgestraft door de financiële markten. Alleen al daardoor neemt de belangstelling voor maatschappelijke en klimaatkwesties binnen ondernemingen elk jaar toe. Duurzame beleggingen bieden dus ongetwijfeld interessante perspectieven voor de toekomst! Tot slot: waarom zou u kiezen tussen een potentieel rendement en duurzame beleggingen als u beide kunt combineren en zo een bijdrage kan leveren aan de maatschappij van morgen?

 

Duurzaam beleggen zit ook gewoon in de lift

De roep om een duurzamere wereld klinkt steeds harder. En daarmee stijgt ook de vraag naar duurzame oplossingen. Bedrijven die daarop inzetten, doen er hun voordeel mee. Gevestigde duurzame bedrijven verstevigen hun positie en nieuwe startups met innovatieve oplossingen kunnen vanuit het niets uitgroeien naar iets heel groots. En ook dergelijke bedrijven zijn vaak opgenomen in de duurzame fondsen.

Klaar om mee te bouwen aan de wereld van morgen? Contacteer ons om de mogelijkheden van nabij te verkennen in lijn met uw persoonlijk beleggersprofiel.

Bron: Broker Newsletter

Uw beleggingsexpert

Telefonisch, online en offline
illustration of woman analyzing financial line graphic

Tijdelijke actie: Investeer nu in een beleggingsverzekering

Investeer nu in een beleggingsverzekering (min. € 10.000) en bespaar 2% premietaks

Een beleggingsverzekering als alternatief in uw zoektocht naar rendement voor uw beleggingen? Net als veel Belgen bent u wellicht op zoek. Evident is dat niet in deze tijden van ultralichte rentes. Toch is er op de markt een tijdelijke actie die voor u interessant kan zijn.

Beleg t.e.m. 29 april 2022 € 10.000 of meer in een beleggingsverzekering tak 23 van Athora Belgium. Verzekeraar Athora neemt dan de verplichte premietaks van 2% voor haar rekening.

 

Bent u bereid een berekend risico* te nemen?

U hebt keuze uit een ruim gamma van beleggingsfondsen: aandelenfondsen, obligatiefondsen, flexibele fondsen, profielfondsen en vastgoedfondsen. Uw beleggingsverzekering is flexibel en kan evolueren op basis van uw behoeften en uw profiel.

 

Wenst u nog meer uit uw vermogen te halen en uw beleggingen te spreiden?

Neem dan snel contact met me op om kennis te maken met de voorwaarden van deze actie. Samen stellen we uw beleggingsprofiel op en stel ik u de beleggingsverzekering voor die het best aansluit bij uw behoeften en uw profiel.

 

*Het kapitaal en het rendement van de beleggingen van beleggingsverzekeringen zijn niet gewaarborgd. Het financiële risico van beleggingsverzekeringen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer.

 

Hoe?

Plan nu een gesprek (telefonisch, via videocall of op kantoor) in onze online agenda. Of bezorg ons uw gegevens en wij contacteren u eerstdaags.

 
 

Controle

illustration with euro coins on tree twigs

Beleggen in 2022

Uitnodiging: Beleggen in 2022

Wij nodigen u samen met Athora graag uit voor onze online Client Seminar: ‘Beleggen in 2022′ met Gert Bakelants (hoofdredacteur De Belegger).

 

Wat?

Tijdens deze online uiteenzetting mag u heel wat interessante informatie verwachten.

Volgende punten worden uitgediept :

Beleggen in 2022 : de visie van Gert Bakelants, Hoofdredacteur De Belegger

Presentatie van de voordelen en risico’s van tak 23-beleggingsverzekeringen en de fondsen van ons assortiment, in samenwerking met Athora Belgium.

 

Wanneer?

  • Maandag 24 januari 2022 van 20.00u tot 21.00u
  • Online

 

Hoe?

Schrijf u in voor 17 januari door uw gegevens hieronder in te vullen. 

U ontvangt na uw inschrijving een bevestigingsmail met de link voor de e-meeting. 

<div id="panel-gb52153-62c0a08915ca8-0-0-1" class="so-panel widget widget_vfb_widget vfb_widget_class panel-last-child" data-index="1" >

Client Seminar

 

Controle

</div>

Risicoklasse

Risicoklasse of SRI ?!

Een duidelijker beeld?

Een risicoklasse moet van de toezichthouder uit worden toegekend voor elk beleggingsproduct. Bovendien zorgt dergelijke indeling in risicoklassen ervoor dat u in functie van uw beleggersprofiel en behoefte samen met ons makkelijker en eenduidiger oplossingen vindt.

Een SRI-schaal van 1 tot 7

RisicoklasseVerzekeringsfonds
(PRIIP/SRI/KIID)
Bancair fonds
(SRI/KID)
10% en 0,5%0% en 0,5%
20,5% en 5,0%0,5% en 2,0%
35,0% en 12,0%2,0% en 5,0%
412,0% en 20,0%5,0% en 10,0%
520,0% en 30,0%10,0 % en 15,0%
630,0% en 80,0%15,0% en 25,0%
7+ 80,0%+ 25,0%

Wat betekent een risicoklasse concreet?

Het bepalen van een risicoklasse gebeurt met andere woorden op basis van de volatiliteit van de rendementen tijdens de laatste 5 jaar. Zo staat risicoklasse 1 op de risicoklassenschaal voor het laagste risico, omdat de volatiliteit van dergelijk product laag ligt. Echter betekent dit niet noodzakelijk dat er geen enkel risico verbonden is aan deze belegging. Daarentegen staat risicoklasse 7 voor een hoog risico en duidt daardoor aan dat de volatiliteit van dit product zeer hoog kan zijn.

Dé specialist voor uw geld en beleggingen

Voor uw beleggingen kunt u ons als adviseur in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast onze lokale en online activiteiten als adviseur ook beroep doen op ons zéér uitgebreid en kwalitatief netwerk, gaan onze gesprekken ruimer.

Uw beleggingsspecialist

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Online
Fiscale lijst

Wat is een fiscale lijst?

Administratie is een feit

Als iemand dierbaar overlijdt, is dit een emotioneel moment. Tegelijk wordt u geconfronteerd met een hele hoop administratie. Het zorgaspect in de uitvaartverzekering kan u van deze kille administratie ontlasten.

 

Wat moet u doen als er iemand overlijdt?

Banken en verzekeraars inlichten

Elke bank en verzekeraar waar de overledene of de echtgeno(o)t(e) een rekening, contract of polis heeft lopen, bezorgt u een akte van overlijden. Want aan een overlijden zijn ook verschillende financiële gevolgen verbonden.

Wanneer u als erfgenaam geen duidelijk zicht hebt op de verschillende banken waar de overledene een rekening heeft of bv. een koffer / kluis huurt, kunt u zich richten tot Febelfin. Dit is de Belgische Federatie van de financiële sector. Zij kunnen u bancair verder helpen, maar met spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen kunnen zij niet helpen.

Fiscale aangifte

Elke bank en verzekeraar is wettelijk verplicht om op datum van overlijden de fiscale administratie een overzicht te bezorgen van de tegoeden op naam van de overledene en of de echtgenoot / echtgenote.

Omdat het overzicht nog geen rekening houdt met specifieke elementen, dient de fiscale lijst slechts als basis. Wanneer u bijvoorbeeld bent gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan kan dit een belangrijke impact hebben.

Een fiscale lijst is met andere woorden een overzicht dat overheidsdienst ontvangt. Ook de erfgenamen en eventueel de notaris ontvangen dergelijk overzicht.

Vervolgens zullen de notaris of erfgenamen een attest (of akte) van erfopvolging moeten bezorgen aan de bank(en) en verzekeraar(s). Het afleveren van dergelijk attest door de notaris of het lokale registratiekantoor neemt gemiddeld een drie tot vier weken in beslag. Hierop staat onder andere vermeld wie optreedt als erfgenaam of er schulden zijn ten laste van de overledene of een van de erfgenamen.

Finaal zal elke maatschappij de instructies tot vereffening of verdeling van de tegoeden vragen. Let wel, voor verzekeringscontracten betekent een overlijden niet noodzakelijk dat het beleggingscontract komt te vervallen bij een overlijden van de verzekeringsnemer. Zo kan dergelijke polis een ideale tool vormen in successieplanning.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?