Als financieel expert in bemiddeling (bank, verzekeringen, pensioenplanning, kredieten, ...) factureert Maes Group normaliter niet rechtstreeks aan de klant. Een juridisch expert (bv. advocaat) rekent voor een advies en of bemiddeling al snel 150 €/uur aan.

Echter zoals o.a. vele dokters en tandartsen worden ook wij geconfronteerd met mensen die hun gemaakte afspraak niet nakomen terwijl onze mensen hun agenda vrijmaken (en houden) om deze afspraak wel na te komen. Daarom zijn wij verplicht u een kostenforfait aan te rekenen indien u uw afspraak niet nakomt of wanneer u laattijdig toekomt. Wanneer u uw gemaakte afspraak niet 24u* op voorhand annuleert, wordt er een kostenforfait aangerekend per voorzien / gepland uur.

* Deze 24u worden gerekend in werkdagen.
Bv. 1. U heeft een afspraak woensdag om 9u? Dan heeft u tot dinsdag (werkdag) voor 9u de tijd om kosteloos te annuleren, na 9u wordt er een kostenforfait aangerekend.
Bv. 2. Wanneer u een afspraak heeft maandag om 10u , dan kunt u deze afspraak tot vrijdag 10u kosteloos annuleren. Na 10u behoudt Maes Group zich het recht voor u een kostenforfait aan te rekenen.