Brandverzekering, nieuwbouw, schade, totaal, herbouwen, verhuizen

Moet ik mij verzekeren zonder bouwvergunning?

Geen bouwvergunning, wat bij schade?

Een brandverzekering is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er heel wat misverstanden rond bestaan. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ belichten we de komende zes weken op vrijdag de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering.

 

Geen bouwvergunning, dus geen brandverzekering?

De meerwaarde van een brandverzekering  voor het indekken van uw financiële risico’s (financieel verlies, aansprakelijkheden, …) moeten we wellicht niet  benadrukken. Maar wat als uw bouwvergunning ontbreekt?

Ook al zijn er tal van interpretaties, de rechtbank treedt de verzekerde telkens bij. De verzekeraar wordt met andere woorden teruggefloten wanneer deze zou weigeren uit te betalen bij gebrek aan een bouwvergunning.

De brandverzekering is wel degelijk geldig omdat dergelijke polis niet kan worden beschouwd als het middel om de bouwovertreding in stand te houden.

Het spreekt voor zich dat het bouwen zonder een geldige bouwvergunning om tal van andere redenen af te raden blijft.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline