Wat betekent een loonoverdracht?

Loonoverdracht als waarborg tegen achterstallige bedragen

Loonoverdracht wordt meestal door een kredietgever gevraagd. Deze schuldeiser zal dit via een apart document ter ondertekening aanbieden. U bent niet verplicht dit document te ondertekenen. Echter kan de kredietgever dan wel weigeren u het krediet toe te kennen.

Dit document wordt normaliter samen ondertekend met bv. het kredietaanbod of -overeenkomst bij ons op kantoor als onafhankelijk kredietmakelaar.

Een overdracht is niet hetzelfde als loonbeslag. Loonbeslag is een vorm van gerechtelijke invordering.

Wanneer u uw krediet niet kunt terugbetalen dient de overdracht als een soort van waarborg. De kredietverstrekker zal dan aan uw werkgever vragen om hem de achterstallige bedragen met een deel van uw loon te betalen. Echter is een gedeelte van uw loon beschermd en kan dus niet worden overgedragen. De kredietmaatschappij kan deze procedure ook niet willekeurig opstarten, want er dienen een aantal voorwaarden te zijn vervuld.

Voorwaarden loonoverdracht

  • Het document dat u tekende tot overdracht moet:
  • De kredietverstrekker dient u aangetekend (of via een deurwaarder) te informeren dat hij de loonoverdracht wenst uit te voeren;
  • Tegelijk informeert de kredietmaatschappij uw werkgever;
  • U hebt zich niet verzet bij uw werkgever binnen de tien dagen na het versturen (niet ontvangst) van de brief door de kredietgever;
  • De kredietgever stuurt naar uw werkgever een voor echt verklaarde kopie van het door u getekende document tot loonoverdracht
Loonoverdracht, Maes Group

Verzet betekenen

Een overdracht kunt u makkelijk laten stopzetten. U dient enkel een aangetekende brief te sturen naar uw werkgever of de instelling de uw uitkering uitbetaalt. In deze brief vraagt u de overdracht te beëindigen. Na de stopzetting heeft de schuldeiser wel de mogelijkheid om richting de vrederechter te stappen en de overdracht te laten bekrachtigen.

Meer lezen

Welk deel van uw loon mag de werkgever overdragen?

Om het gedeelte vast te stellen dat vatbaar is voor overdracht, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het soort van inkomsten. Beroepsinkomsten of vervangingsinkomen? De voor overdracht vatbare inkomstenschijven vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.