Samenwerken als klantenaanbrenger?

U kunt klantenaanbrenger zijn in verschillende domeinen:

  • Bank
  • Hypothecaire kredieten
  • Pensioenopbouw
  • Verzekeringen

Wat is een klantenaanbrenger?

Onder een klantenaanbrenger wordt verstaan: een persoon die, meestal in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, potentiële klanten doorverwijst naar of aanbrengt bij ons als erkend tussenpersoon zonder daarbij als tussenpersoon op te treden, m.a.w. u vertegenwoordigt ons niet.

U mag de consument geen overeenkomsten voorstellen of aanbieden noch mag u de consument bijstaan bij de voorbereiding tot het sluiten van dergelijke overeenkomsten. U beperkt uw activiteit louter tot het doorgeven van de identiteit van de potentiële klant aan ons als erkend tussenpersoon of tot het doorverwijzen van de potentiële klant naar ons als erkend tussenpersoon door hem de nodige identificatiegegevens ervan te bezorgen.

Informatie: website FSMA