Klacht over verzekeringen

  • Op zoek naar een oplossing

    samen met Maes Group

STAP 1 – Uw aanspreekpunt
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij uw kantoor. Maes Group zet hoog in op klantentevredenheid, daarom neemt uw kantoor uw bemerkingen ter harte en streeft naar een oplossing!

 

STAP 2 – Ombudsman Maes Group
Wanneer u van oordeel bent dat het antwoord van uw kantoor onvoldoende is, kunt u terecht bij de directie van Maes Group. Zij behandelen uw klacht en onderzoeken of deze gegrond is. Vervolgens kan de directie u indien nodig een oplossing aanreiken. (ombudsman @ maesgroup.be)

 

STAP 3 – Ombudsman maatschappij

 

STAP 4 – Ombudsdienst Verzekeringen
Indien u echt geen oplossing aangereikt krijgt voor uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeraar rechtstreeks en nadien via de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info @ ombudsman.as – www.ombudsman.as.

 

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.