1. Uw aanspreekpunt
    Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij uw kantoor. Maes Group zet hoog in op klantentevredenheid, daarom neemt uw kantoor uw bemerkingen ter harte en streeft naar een oplossing!
  2. Ombudsman Maes Group
    Wanneer u van oordeel bent dat het antwoord van uw kantoor onvoldoende is, kunt u terecht bij de directie van Maes Group. Zij behandelen uw klacht en onderzoeken of deze gegrond is. Vervolgens kan de directie u indien nodig een oplossing aanreiken. (Ombudsman @ maesgroup.be)
  3. Ombudsman maatschappij
  4. Ombudsdienst Verzekeringen
    Indien u echt geen oplossing aangereikt krijgt voor uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeraar rechtstreeks en nadien via de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info @ ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.