Is uw wagen beschadigd door een put in de weg?

Put

Slecht weer en onderhoud zorgen voor put

Wat kunt u doen wanneer bv. uw wagen beschadigd raakt door een put in de openbare weg? Strenge winters, strooien tegen gladde wegen, een slecht onderhoud, ... allemaal redenen die ervoor kunnen zorgen dat er kuilen in het wegdek ontstaan. 

Van wie is de put?

Gezien de overheid instaat voor het onderhoud van het wegennet, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld wanneer u hierdoor schade lijdt. Zeker wanneer de put die voor de schade zorgde het gevolg is van slecht onderhoud van het wegdek.

Echter moet u kunnen bewijzen dat de schade aan het voertuig wel degelijk is veroorzaakt door die kuil. Dit lijkt evident en eenvoudig maar is het allerminst. Zo moet u immers bewijzen dat u niet op voorhand werd gewaarschuwd, u met uw voertuig de put niet kon ontwijken, enz. Wanneer u die weg vaker neemt, zou men er ook van kunnen uitgaan dat u de weg daar kent en niets heeft gedaan op die put te ontwijken.

- Bewijs dat uw wagen is beschadigd (bv. d.m.v. foto's).
- Bewijs dat de overheid de weg slecht heeft onderhouden.
- Bewijs dat het slechte onderhoud van het wegdek de schade aan uw voertuig heeft veroorzaakt.

Conclusie: Afhankelijk van de weg is het een federale, regionale, gewestelijke of provinciale bevoegdheid. Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk is, rest u enkel de juridische weg. Via de rechtsbijstand kunnen we uw dossier laten behartigen, maar juridisch is het allerminst een gewonnen zaak die bovendien vaak lang aansleept.

Schadevergoeding?

Wilt u met zekerheid en of sneller vergoed worden voor de geleden schade? Dan is 'de omniumverzekering' aangewezen die de schade volledig* regelt en afhankelijk van de situatie en het bewijsmateriaal de schade kan trachten te recupereren bij de overheid.

 

* rekening houden met de eventueel contractueel afgesproken vrijstelling / 'franchise'