Algemene informatie

 • Facturatie geschiedt maandelijks achteraf op basis van de werkelijk bestede uren/dagen
 • Per factuur (per post) wordt een forfaitaire administratiekost t.b.v. 2,50 €/brief aangerekend. U heeft echter de mogelijkheid om ons schriftelijk (per e-mail) te informeren over uw keuze het factuur elektronisch te ontvangen, dan wordt deze kost niet aangerekend. Echter dient u dit te hebben gedaan voor opstellen en verzending van factuur.
 • De betalingstermijn van iedere factuur is 15 dagen te rekenen vanaf dag van verzending factuur
 • Herinneringen geven aanleiding tot de aanrekening van forfaitaire administratiekosten t.b.v. 10 €/herinnering
 • Het uurloon en kostenforfait per uur bedragen 95,00 €/uur
 • Verplaatsingen met de wagen zijn à 0,50 €/km
 • De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten zoals onderzoekskosten, -rechten, onvoorziene reis- of locatiekosten, enz.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld

In geval van betwisting

 • In geval van een betwisting is de klant ertoe gehouden de rubriek en het betwiste bedrag te vermelden. Het niet-betwiste bedrag dient tegen vervaldag te zijn betaald
 • Indien blijkt dat de klant de twee vorige facturen heeft betwist of drie van de laatste zes facturen ten onrechte heeft betwist, behoudt Maes Group zich het recht voor de volledige betaling te eisen van de nieuwe betwiste factuur. Bovendien kunnen onderzoeks- en administratiekosten worden gefactureerd indien blijkt dat de nieuwe klacht ongegrond is.

In geval van niet-betaling

 • In geval van niet-betaling van een factuur tegen de vervaldatum stuurt Maes Group via alle geschikte middelen (brief, e-mail, sms, enz.) een aanmaningsbericht naar de ingebreke blijvende klant of de door hem aangeduide betalende derde
 • Door het verstrijken van de in de herinnering vermelde betalingstermijn wordt de klant van rechtswege in gebreke gesteld. In geval van niet-betaling van de factuur op vervaldag zijn berekende verwijlintresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur
 • Wanneer Maes Group de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zal daarvoor een bedrag in rekening worden gebracht