Inflatie, wat wil het zeggen en welke invloed heeft het?

Als korf?

Inflatie is simpelweg gezegd: “de stijging van het algemeen prijspeil”. Dit algemeen prijspeil is samengesteld in een korf van goederen die een weerspiegeling moet geven van de economie. Laten we het een “mandje” noemen, een korf met goederen die gangbaar door consumenten worden gekocht.

In België is deze index gebaseerd op de CPI, de consumentenprijsindex. Niet alleen België hanteert deze index, maar veel landen ter wereld gebruiken dit als basis, waardoor er uniformiteit is. De berekening van de inflatie is net zoals iedere andere index. Het vergelijken is steeds op basis van de vorige periode.

Negatieve variant

Een “speciale” vorm van inflatie, is wanneer inflatie negatief is, dit wil zeggen dat we in een scenario van “deflatie” komen. Als consument kunt u hier gelukkig van worden, maar op langere termijn is deflatie zeer nadelig voor de economie. Concreet wil deflatie dus zeggen dat prijzen dalen, een scenario van “negatieve inflatie”.

De geldontwaarding is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) en is de belangrijkste inflatie-indicator voor de meeste landen om inflatie te meten, op te volgen en te kunnen vergelijken met andere landen.

ECB aan het stuur

De mogelijke oorzaken van inflatie zijn zeer uiteenlopend. We beperken ons hier tot monetaire inflatie dat ontstaat als de geldkraan wordt opengezet. Als bij ons de geldhoeveelheid stijgt, dit valt onder de controle van de Europese Centrale Bank (ECB), dan zal de inflatie ook toenemen. Dit heeft dan gevolgen voor de koers van de munt en zorgt ervoor dat de positie op de wereldmarkt verandert. Met een sterke munt kunt u goedkoop inkopen, een zwakke munt kan uw handelsbalans verstoren en bijkomende inflatie aanwakkeren door stijgende importprijzen als onder meer de productie niet volgt op het opendraaien van de geldkraan. Het gestegen prijspeil zal de interne consumptie doen afzwakken wat kan resulteren in een negatieve prijsspiraal. Wie zegt dat economie niet boeiend kan zijn?

De centrale banken kunnen enkele instrumenten inzetten om de geldmarkt te beïnvloeden. Om de geldkraan toe te draaien, kunnen ze bijvoorbeeld eenvoudig de rente die ze aanrekenen verhogen. Dit werkt ontradend en zal tot gevolg hebben dat meer (nationale) banken fondsen zullen plaatsen bij de Europese Centrale bank. De ECB streeft steeds naar een algemene prijsstijging op jaarbasis van 2%. Dit is een gezonde manier om de economie in de eurozone te laten groeien en hier is ook het monetair beleid op afgestemd.

Wij bekijken uw welzijn en welvaart vanuit een totaalperspectief. Heeft u interesse in onze aanpak? Neem dan contact op met ons via dit contactformulier.

Bron: Het Financieel Huis

Inflatie
%%footer%%
%%footer%%