Naast de terugbetaling van medische kosten bij een ziekenhuisopname kunnen ook heel wat andere kosten worden terugbetaald. 

Pre- en post: terugbetaling van ambulante medische kosten gemaakt vanaf 1 maand voor de opname tot en met 3 maanden erna (of mits optie 2 maanden voor tot 6 maanden erna)!

Zware ziekten: medische kosten voor de behandeling van 30 zware ziekten worden terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname.

Dekking en bijstand in het buitenland: hospitalisatie in het buitenland, inclusief de repatriëring van de verzekerde en de verzekerde gezinsleden.

De beste zorgen, levenslang!

Via een hospitalisatieverzekering zorgt u ervoor dat u naast uw medische zorgen gespaard blijft van financiële bekommernissen als uw gezondheid het even laat afweten.

Medi-Card of Assistance Service

Met de Medi-Card® van DKV of Medi-Assistance® van AG Insurance hoeft u voortaan ook geen voorschotten noch facturen te betalen. Dit 'derdebetalersysteem' laat de ziekenhuizen rechtstreeks factureren aan de verzekeraar.