Nummerplaat

Vanaf 1 november 2013 gelden er nieuwe regels. U heeft de keuze uit twee opties:

Optie 1: U brengt uw nummerplaat naar het postkantoor

U geeft uw officiële plaat af aan de loketbediende. Vervolgens ontvangt u een “afgiftebewijs kentekenplaat”, met vermelding van het kenteken (“plaat nummer”) en datum van afgifte. Uw plaat wordt nog dezelfde dag met een speciaal transport naar het schrappingscentrum gebracht, voor onmiddellijke verwerking. Hiervoor betaalt u een vergoeding van € 9,75. Dit kan in elk postkantoor (niet in een PostPunt).

Optie 2: U brengt zelf uw nummerplaat naar een DIV-antenne

DIV voert vanaf 1 november 2013 zelf geen schrappingen meer uit aan de loketten. Wel kunt u bij een DIV-antenne nog uw officiële nummerplaat tijdens de openingsuren deponeren in de daarvoor voorziene bus. Vervolgens wordt uw nummerplaat naar Brussel getransporteerd waar de verwerking volgt.

In beide gevallen zal u na schrapping van uw plaat, een schrappingsattest toegestuurd krijgen per post. Welke datum komt er op mijn schrappingsattest? De datum op het schrappingsattest is de datum van schrapping uit het register der voertuigen. Bij afgifte in een postkantoor is dat de datum van afgifte. Bij deponeren in een DIV bus is dat de dag van lichting van de bus.

Ik heb nog vragen, waarop ik nog geen antwoord gevonden heb.

Waar kan ik terecht? U kan daarvoor terecht op het B-post Contact Center (tel. 0800/96.005).

Bron: Website DIV – www.mobilit.belgium.be