Hoe beschermt u een jobstudent tegen een arbeidsongeval?

Een jobstudent beschermen tegen een arbeidsongeval via verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen te Diest & online.

Hoe een jobstudent beschermen?

Zowel tijdens een schooljaar als in de vakantieperiodes werken er jaarlijks ongeveer 400.000 jobstudenten. Ondanks iedereen alert is en er heel wat afspraken worden gemaakt, zijn er elk jaar opnieuw studenten die te maken krijgen met een arbeidsongeval.

Het risico beperken door preventie

Op de eerste werkdag informeert u als werkgever best de jobstudenten over de mogelijke risico’s. Dit kunt u perfect combineren met het onthaal en begeleiding zodat de nieuwe werkkracht zich makkelijk kan aanpassen.

Omdat u hem (of haar) informeert over het nieuwe takenpakket, duidt u best meteen de verbonden risico’s. Het lijkt logisch dat u naast het gebruik van eventuele machines en toestellen, de jobstudent ook onmiddellijk attent maakt op de gepaste beschermingsuitrusting. Ook het evacuatie- en brandbestrijdingsplan zijn samen met toelichting over eerste hulp een absolute must bij de start.

Wanneer u en uw onderneming inzetten op preventie van de gezondheid en veiligheid op het werk, dan zal dit een positief effect hebben op de veiligheid waarmee de jobstudent zijn / haar werk uitvoert.

Als werkgever laat u op het einde van uw informatieve rondleiding best een document ondertekenen dat vermeldt welke informatie en instructies werden uiteengezet, begrepen en eventueel gedemonstreerd.

 

Wettelijke maatregelen

De wettelijke en reglementaire regels inzake welzijn zijn talrijk maar gelden uiteraard ook voor jobstudenten. De afspraken rond hygiëne, gezondheid op het werk en veiligheid moeten niet enkel door de werkgever maar ook door de werknemer worden nageleefd. Al deze voorschriften zijn er om de gezondheidsrisico’s tot een absoluut minimum te beperken. Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten te beperken.

Wat in geval van een arbeidsongeval?

Wordt de jobstudent slachtoffer van een arbeidsongeval dan moet hij u als werkgever onmiddellijk contacteren. Als werkgever brengt u best ons als verzekeringsmakelaar op de hoogte. Wij zullen vervolgens de arbeidsongevallenverzekering informeren en de nodige administratie opstarten.

Verplichte verzekering

Bent u als werkgever momenteel niet verzekerd tegen arbeidsongevallen? Dit is een wettelijk verplichte verzekering en onderdeel van de verplichte sociale zekerheid in België. Contacteer ons >

Dé specialist voor uw arbeidsongevallenverzekering

Voor de verzekering voor uw werknemers kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online heel wat verzekeringen berekenen.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online