Hoe bereken ik mijn netto belastbaar beroepsinkomen?

Bruto belastbaar beroepsinkomen

Bruto beroepsinkomen
Verplichte sociale bijdragen
Aanvullende sociale bijdragen ((S)VAPZ)

= Bruto belastbaar beroepsinkomen

Netto belastbaar beroepsinkomen

Bruto belastbaar beroepsinkomen
Werkelijke of forfaitaire beroepskosten
Beroepsverliezen met betrekking tot de vorige verliezen (enkel van toepassing voor zelfstandigen)
+/- Verliescompensatie tussen echtgenoten
+ Vervangingsinkomen
+/- Huwelijksquotiënt of toekenning meewerkende echtgeno(o)t(e)

= Netto belastbaar beroepsinkomen

 

Dit bedrag vindt u ook terug op de achterzijde van uw kwartaalbijdrage en op uw belastingaangifte.