Netto, belastbaar

Hoe bereken ik mijn netto belastbaar beroepsinkomen?

Bruto belastbaar beroepsinkomen

Uw beroepsinkomen begrijpen lijkt ons een evidentie. Niet enkel voor uw dagelijkse uitgaven maar ook voor uw verzekeringen, uw kredietaanvraag, uw belastingen, enz. Hieronder geven we u graag schematisch weer hoe u van bruto naar netto evolueert via enkele tussenstappen.

 

Wat zijn beroepsinkomsten?

We onderscheiden vijf domeinen waarbinnen u inkomsten kunt genereren:

  • Winsten: inkomsten uit nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen
  • Baten: inkomsten via een vrij beroep, een ambt of andere inkomsten die niet onder bovenstaande ‘winsten’ vallen
  • Winsten en baten uit vorige beroepswerkzaamheden
  • Bezoldigingen: inkomsten zowel voor de werknemers als voor de bedrijfsleider. We denken hier aan loon, voordelen van alle aard, vergoedingen zoals o.a. woon-werkverkeer, vervangingsinkomsten zoals ziekte-, invaliditeits- en werkloosheidsuitkeringen.
  • Pensioenen

Benieuwd wat het maandelijks netto-beroepsinkomen is van de werkende Vlaamse bevolking van 20 tot 64 jaar?

Netto, belastbaar

Bruto belastbaar

Bruto beroepsinkomsten
Verplichte sociale bijdragen
Aanvullende sociale bijdragen ((S)VAPZ)

= Bruto belastbaar beroepsinkomen

Netto belastbaar

Bruto belastbare beroepsinkomsten
Werkelijke of forfaitaire beroepskosten
Beroepsverliezen met betrekking tot de vorige verliezen (enkel van toepassing voor zelfstandigen)
+/- Verliescompensatie tussen echtgenoten
+ Vervangingsinkomen
+/- Huwelijksquotiënt of toekenning meewerkende echtgeno(o)t(e)

= Netto belastbaar beroepsinkomen

 

Dit bedrag vindt u ook terug op de achterzijde van uw kwartaalbijdrage en op uw belastingaangifte.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?