Het bankgeheim lijkt dood, fiscus kan saldo raadplegen

Bestaat het bankgeheim nog?

Mocht u nog overtuigd zijn van het bankgeheim in België:

De fiscus mag het saldo van uw bankrekeningen raadplegen

Saldi van uw bankrekeningen voortaan in het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Banken en andere financiële instellingen moeten sinds 31.12.2020 saldi van de rekeningen van hun klanten verplicht meedelen aan het CAP.

Het CAP is een databank die de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen. Of deze personen woonachtig zijn in België of niet, maakt niet uit. Wanneer ze een of meerdere rekening aanhouden bij een financiële instelling in België worden ze opgenomen in de database.

Welke informatie wordt opgenomen?

  1. ·         identiteit van de cliënten;
  2. ·         nummers van hun bankrekeningen en de eventuele mandatarissen van die rekeningen;
  3. ·         aard van de met de financiële instellingen gesloten contracten.

De nieuwe wet zal de belastingadministratie de mogelijkheid bieden om in het CAP tevens saldi te raadplegen van alle bank- en zichtrekeningen. Ook het geglobaliseerd bedrag van de contracten van de belastingplichtigen zullen ze op eenvoudige wijze kunnen raadplegen. Tot nog toe moest zij hiervoor een specifieke aanvraag indienen Dit kon enkel bij vermoeden van fraude. De wetswijziging laat de belastingadministratie toe deze informatie te raadplegen, zonder verplichte aanvraag.

Deze wetswijziging verhoogt aanzienlijk de hoeveelheid informatie die de belastingautoriteiten kunnen gebruiken. Ze kunnen hiermee niet enkel belastingfraude bestrijden maar ook de belastbare basis van een belastingbetaler beter beoordelen.

Vanaf wanneer?

De maatregel trad al in werking op 31 december 2020. De balansinformatie over de jaren 2020 en 2021 wordt uiterlijk 31 januari 2022 meegedeeld met het CAP.

Bron: Axis Finance, dd. 19/01/2021

Hoe worden de regels rond het ‘bankgeheim’ toegepast?

Een Koninklijk Besluit moet nog enkele zaken bepalen i.v.m. de regels rond het ‘bankgeheim’:

  • periodiciteit saldi
  • vanaf welk bedrag saldi moeten worden meegedeeld

 

In principe wijzigt er niets aan het inzagerecht voor de fiscus. Deze mag het CAP enkel raadplegen als:

  • er aanwijzingen zijn van belastingontduiking;
  • wanneer er een verzoek tot bijstand wordt ingediend van een buitenlandse overheid;
  • ze u willen taxeren op een zogenaamd indiciair tekort.

Bij vermoeden van belastingontduiking of indiciair tekort moet de fiscus zich eerst tot u als belastingplichtige richten. Wanneer u niet antwoordt of uw antwoord onvoldoende is, kan de fiscus om inzage in het CAP verzoeken. Het verzoek kan worden ingewilligd door een ambtenaar met minstens een graad van adviseur-generaal. Wel een kleine kanttekening, want ambtenaren van btw en invordering moeten niet eerst langs u passeren.

Conclusie

Van een ‘bankgeheim’ kan dus nu echt geen sprake meer zijn. Maar het stelt u misschien wel enigszins gerust dat een controleur niet op eigen houtje kan beginnen grasduinen in het CAP en even kan gaan kijken hoeveel er op uw rekeningen staat.