Funding loss

Wat betekent 'funding loss'?

Van funding loss is sprake als de bank haar werkelijk financiële verlies aan de klant doorrekent.  Want wanneer u als klant een (investerings)krediet vervroegd terugbetaald, lijdt de bank verlies .

Wanneer een bank geld aan een zelfstandige of bedrijf ontleent, zal de kredietverstrekker het krediet 'indekken' door te beleggen op dezelfde looptijd. Er ontstaat echter een ongelijkheid tussen rentevoet krediet en de belegging (funding) wanneer het krediet vervroegd wordt terugbetaald. Dit is de 'funding loss' die u moet betalen.

U kan het m.a.w. zien als een 'schadevergoeding' t.o.v. de kredietverstrekker voor de kosten die deze meestal moet maken.

Hoeveel kost het?

Deze staat beschreven in uw kredietovereenkomst en bedraagt normaliter een minimum van zes maanden interesten maar kan in sommige gevallen oplopen tot enkele tienduizenden euro's!

Gezien het quasi onbegonnen werk is dit zelf te berekenen, raden wij steeds aan een ge­de­tail­leer­de berekening te vragen bij uw bank wanneer u overweegt uw krediet vervroegd terug te betalen of uw lening te herfinancieren.

Wanneer geldt een funding loss niet?

Wanneer u voor privédoeleinden een krediet (bv. woonkrediet) bent aangegaan, dan geldt een wettelijke wederbeleggingsvergoeding van drie maanden intresten.