Wat is een uitprint of adresbewijs van je eID (identiteitskaart)?

Wat bedoelen we met een adresbewijs of uitprint van uw identiteitskaart?

We zorgen voor een adresbewijs door uw identiteitskaart in te lezen in onze systemen. Zo lezen we de noodzakelijke adresgegevens van de identiteitskaart uit die wij moeten kunnen aantonen bij bv. het openen van een spaar- of termijnrekening, maar ook bij een krediet of (levens)verzekering.

Met het adresbewijs bedoelen we dus een uitprint van de chip van uw elektronische identiteitskaart. Hier worden klassieke gegevens vermeld zoals bijvoorbeeld uw achternaam en voornaam, uw wettelijke verblijfplaats, uw geboorteplaats en -datum, uw nationaliteit, uw rijksregisternummer, uw identiteitskaartnummer en de geldigheid ervan.

U kunt ons de uitprint op papier maar ook bv. in pdf-versie bezorgen.

Werkwijze adresbewijs

Na het installeren van de software (check de overheidswebsite voor eventuele FAQ’s). Ziet u bij uitlezen onderstaand scherm waarbij de foto verschijnt.

U dient dan enkel nog op het print-icoon linksonder te klikken. U kunt het bestand printen op papier of naar pdf.

Adresbewijs