Cyber incident kost KMO gemiddeld € 78.700

Volgens uitgebreide studies zal 74% (!) tegen 2020 slachtoffer worden van cybercrime, terwijl 8 op de 10 bedrijven toegeeft over geen plan te beschikken!

Onderzoek door Kaspersky Lab bij 1.260 bedrijven in 7 europese landen leert ons dat een cyberincident in een groot bedrijf gemiddeld 783.000 € kost en in een KMO gemiddeld 78.700 €.  En dat deze bedragen tot 27% (groot bedrijf) en zelfs 44% (KMO) stijgen wanneer een incident pas na 1 week of later wordt ontdekt.

Voor andere bedrijfsrisico's zoals brand, aansprakelijkheid, machinebreuk, enz. verzekert u zich terwijl dit 'onzichtbare' risico u zeer veel schade kan toebrengen, geld en misschien wel het faillissement kan kosten.

Het is dus van groot belang om een potentieel incident snel te ontdekken en ook snel en grondig te onderzoeken. Geen enkele tool is 100% veilig, daarom is het cruciaal dat u zich indekt tegen deze imago- en financiële schade!

Privacy, essentieel! (GDPR / AVG)

Op 4 mei 2016 werd de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG, of onder de Engelse afkorting GDPR) gepubliceerd. Een geheel van regels om de gegevens van burgers van de EU beter te beschermen. Op 25 mei 2018 worden de bepalingen van rechtswege van kracht in de nationale wetgeving van alle Europese lidstaten.

De meeste (big) data wordt verzameld en verwerkt in 'the cloud' en dus bestaat het risico dat bij een veiligheidsincident met bv. een database, de privacy wordt aangetast. Indien kan worden aangetoond dat de regelgeving niet werd nageleefd mag u zich verwachten aan zware boetes, die kunnen oplopen tot 4% van de globale jaaromzet en 20 miljoen euro!

Zorg m.a.w. niet enkel voor een GDPR-proof beleid maar dek als goede bedrijfsleider ook het financieel risico in voor uw bedrijf!

Een goede voorbereiding is essentieel om snel en correct te handelen in een crisissituatie. Overleeft uw bedrijf een cyberincident?

Op zoek naar een manier om uw bedrijf zelf eens een spiegel voor te houden .... vooraleer een cyberincident dit doet? Grasduin in onze gratis Cyber-Toolbox en zet stappen vooruit.

Een goede cyberverzekering is het evidente sluitstuk van een effectief cyberveiligheidsbeleid. Onze cyberverzekeringsoplossingen bieden stuk voor stuk volledige bescherming, enkel het totale tussenkomstniveau verschilt.

Bent u verzekerd tegen een cyberaanval, ransomware of hackers?

Cyberverzekering