Checklist verkeersongeval

  • Checklist verkeersongeval

    via Maes Group Verzekeringen

U heeft een verkeersongeval gehad?

Maar wat moet u ons bezorgen?

Belangrijk / noodzakelijk

Blikschade

Gewonden

Aanrijdingsformulier
Het is aangewezen dat dit formulier door alle partijen is ingevuld en ondertekend.

PV-nummer
Als de politie ter plaatse kwam.

Bestek van de schade aan het voertuig
Vermeld expliciet als het voertuig buiten gebruik is.

Toestemming verwerking medische gegevens
Zonder dit document kunnen we geen schadevergoeding vorderen

Verwondingsaangifte
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Medisch attest
Eerste vaststelling door de spoed- of huisarts.
Dergelijk formulier vindt u bij 'Documenten'.

Bijkomend / later

Blikschade

Gewonden

Verhoorblad
Verklaring aan de politie.

Naam en adres van getuige(n)

Foto's van de plaats van het ongeval en / of schade

BTW-attest
Dergelijk formulier vindt u bij 'Documenten'.

Herstelfactuur
Zodat derving en btw kunnen worden gevorderd.

Gegevens van de omnium-verzekeraar
Gegevens van de verzekeraar (polis, dossier), bedrag van de vrijstelling, welke expert werd aangesteld, ...

Gegevens van de andere verzekeraars
Bv. arbeidsongeval, schoolverzekeraar, persoonlijk ongeval, ...

Gegevens van de beschadigde goederen
Bv. schade kledij, bril, gsm, vervoerde goederen, ...
Heeft u de factuur niet meer? Vermeld dan de aankoopprijs en aankoopdatum. Het is steeds aangewezen de beschadigde goederen bij te houden tot ze vergoed zijn.

Medische kosten
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Evolutie-attesten kwetsuren
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Attest(en) loonverlies werknemer
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Bewijzen loonverlies zelfstandige
Aanslagbiljetten personenbelasting van de laatste 3 jaren voorafgaand aan het schadegeval, attest mutualiteit met uitkeringen dagvergoeding als vervangingsinkomen, ...

verkeersongeval